AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wetgeving die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is. Deze wetgeving heeft als doel om de privacy van burgers te beschermen en hun persoonlijke gegevens te beveiligen.

Als bedrijf vinden wij het van groot belang om de privacy van onze klanten te respecteren en hun persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom nemen we de AVG-wetgeving zeer serieus en hebben we als bedrijf verschillende maatregelen genomen om aan deze wetgeving te voldoen.

Ten eerste hebben we een duidelijk privacybeleid (https://sauerenoonk.nl/privacyverklaring) opgesteld waarin we uitleggen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. We zijn transparant over de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken en hebben procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat we alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze producten en diensten.

Ten tweede hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens van onze klanten te beschermen. Zo hebben we onze IT-systemen en databases beveiligd met encryptie, toegangscontrole en back-ups, en hebben we onze medewerkers getraind in veilig werken met persoonlijke gegevens.

Ten derde hebben we een functionaris, de heer mr. E.M. Sturkenboom, voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van de AVG binnen ons bedrijf. Onze functionaris voor gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van persoonlijke gegevens en is het aanspreekpunt voor vragen en verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Ten slotte monitoren we voortdurend ons privacybeleid en onze procedures om ervoor te zorgen dat we aan de AVG-wetgeving blijven voldoen en om eventuele problemen snel op te lossen. Wij geloven dat het beschermen van de privacy van onze klanten van het grootste belang is en we zullen ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de AVG-wetgeving en de persoonlijke gegevens van onze klanten veilig en beschermd blijven.

Indien u vragen heeft over onze uitvoering van het AVG beleid, dan verzoeken wij u vriendelijk contact me ons op te nemen.

Contact