phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Over ons

Over ons

Stichting Sauer & Oonk Bewind & Executele (stichting Sober) kan u op verschillende manieren van dienst zijn. Indien u zelf, een familielid of iemand in uw directe omgeving niet meer in staat is zijn/haar eigen vermogen te beheren, kan de stichting optreden als bewindvoerder. Het verzoekschrift onderbewindstelling mag alleen u zelf, uw partner of een direct familielid indienen bij de kantonrechter. Wij kunnen u bij dit proces begeleiden. Indien de kantonrechter de stichting als bewindvoerder benoemt, zal zij de gelden en goederen naar behoren beheren! Middels een jaarlijkse rekening en verantwoording wordt de stichting door de kantonrechter gecontroleerd. Tevens hebt u zelf recht op een rekening en verantwoording.

Naast het meerderjarigenbewind bieden wij diensten aan op het gebied van nalatenschappen. De stichting kan optreden als testamentair bewindvoerder. Dit houdt in dat een nalatenschap, gedurende een bepaalde periode, wordt beheerd door de stichting. De stichting kan ook optreden als executeur, zij is dan verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Tevens houden wij ons bezig met het vereffenen van nalatenschappen.

Doelstelling

Steeds vaker blijkt er behoefte aan enige vorm van bewindvoering. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen heeft Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen in het voorjaar van 2012 een stichting opgericht, ‘Stichting Sauer & Oonk Bewind & Executele' (Sober). Wij willen mensen voorzien van professionele en betrouwbare bewindvoering.

Bij de oprichting van de stichting hebben we ons een aantal doelstellingen gesteld:

  • optreden als bewindvoerder in de zin van meerderjarigenbewind;
  • optreden als testamentair bewindvoerder;
  • optreden als executeur;
  • optreden als vereffenaar;
  • verzorgen van inkomensbeheer voor derden;
  • het afwikkelen van nalatenschappen en boedels.
Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen