De oprichting

Het oprichten van een stichting is uitsluitend te regelen met een notariële akte of bij testament. Voor de akte moet u naar de notaris. Verder moet de stichting ook nog in het Handelsregister van de KvK worden ingeschreven. Het is aan te raden dat u het een en ander al op papier zet, voordat u naar de notaris gaat. Denk hierbij onder andere aan het doel van de stichting, de statuten, het toezicht, het genereren van inkomsten en hoe deze inkomsten uit worden gekeerd aan het doel.