phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

BV of NV

BV of NV

Meestal wordt een B.V. of N.V. opgericht vanwege fiscale motieven, maar ook het feit dat de onderneming gevoerd wordt door de B.V. of N.V. is een belangrijk motief. U bent namelijk alleen nog voor uw ingebrachte kapitaal aansprakelijk en niet in uw privé vermogen. U neemt deel in het kapitaal van de vennootschap en bent de aandeelhouder. De oprichting van de B.V of N.V. komt tot stand bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen. De aandelen die de oprichter bij de oprichting krijgt, moeten worden volgestort in geld of natura. In het laatste geval is dit vaak een al bestaande onderneming.

aandeelhoudersovereenkomst

Als u met meerdere aandeelhouders in een B.V. deelneemt, kan het van belang zijn om tussen de aandeelhouders een overeenkomst te sluiten. In deze overeenkomst worden nadere afspraken opgenomen welke niet in de statuten van de B.V. staan. De afspraken die kunnen worden vastgelegd betreffen bijvoorbeeld het aanbieden van aandelen ingeval een aandeelhouder arbeidsongeschikt raakt en de vaststelling van de koopsom van de aandelen. Ook kunt u denken aan een zogenaamd concurrentiebeding of hoe het stemgedrag van de aandeelhouders in bepaalde situaties moet zijn  in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Als u een B.V. wilt starten maken wij de akte helemaal op maat voor u en uw organisatie. Ook dragen wij zorg voor de inschrijving van de B.V. bij de Kamer van Koophandel. De registratie van de eigendom van de aandelen moet worden opgenomen in het aandeelhoudersregister. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie van de betreffende vennootschap, maar wij maken deze registratie voor u in orde.

Cindy Sauer en Oonk
Cindy Roosenburg
Toegevoegd notaris
0118-227210
Sandra Sauer en Oonk
Sandra de Haze
Secretaresse
0118-227209
Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen