phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Fusie/Splitsing

Fusie/Splitsing

Als uw onderneming samengaat met een andere onderneming kan ook voor een fusie worden gekozen. Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen en/of rechtspersonen. Er zijn drie vormen van fusie.

  1. Bij een bedrijfsfusie, worden de bedrijfsmiddelen van de ene onderneming door een activa/passiva-transactie overgenomen door de ontvangende onderneming. De activa en passiva moeten elk afzonderlijk worden overgedragen op de wettelijk voorgeschreven wijze. Er kunnen zich complicaties voordoen bij bijvoorbeeld de overgang van personeel of de overdracht van onroerend goed.
  2. Bij een aandelenfusie vindt er een verschuiving plaats in het aandelenbezit. Door uitgifte en overdracht van aandelen worden de ondernemingen samengevoegd.
  3. Een juridische fusie zorgt ervoor dat het vermogen van bijvoorbeeld twee B.V.’s door een notariële akte van fusie samengevoegd wordt tot één vermogen. Eén B.V. verdwijnt dan helemaal en alle rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon gaan van rechtswege geheel over op de verkrijgende rechtspersoon.

Naast de mogelijkheid om te fuseren, bestaat nog de mogelijkheid om een rechtspersoon juridisch te splitsen, (een deel van) het vermogen van de splitsende rechtspersoon gaat over op één of meer verkrijgende rechtspersonen. Aan de procedures voor de fusie en splitsing zijn veel en complexe wettelijke eisen verbonden. Wij geven u graag advies, begeleiden u in het fusie- of splitsingsproces en stellen de benodigde documenten en akten voor u op.

 

Cindy Sauer en Oonk
Cindy Roosenburg
Toegevoegd notaris
0118-227210
Sandra Sauer en Oonk
Sandra de Haze
Secretaresse
0118-227209
Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen