Wat is een levenstestament?

Via een levenstestament geeft u iemand anders de bevoegdheid om beslissingen voor u te nemen. U legt vast om wat voor beslissingen het gaat en wie die beslissingen voor u mag nemen. 

 • De persoon die namens u beslissingen mag nemen noemen we volmachtnemer. 
 • Uzelf bent de volmachtgever.
 • Een volmachtnemer wordt soms ook ‘gevolmachtigde’ genoemd. 
 • Waarover de volmachtnemer allemaal mag beslissen, legt u vast in een notariële akte.  
 • Eigenlijk is een levenstestament een specifiek soort volmacht. 

Waarom laat u het maken?

In uw leven kan er een moment komen dat u een ongeluk krijgt of u ernstig ziek wordt. Die ziekte kan zowel een geestelijk als lichamelijk zijn. Tijdens de ziekte of na een ongeluk kunt of wilt u belangrijke beslissingen niet meer nemen. Als u geen beslissingen meer kunt nemen, zeggen we als notaris dat u wilsonbekwaam bent geworden.

Voor deze situatie biedt een volmacht uitkomst. Iemand anders neemt in dat geval dus de belangrijke beslissingen voor u. Dit is vaak iemand waar u een vertrouwd gevoel bij heeft: een familielid of goede vriend. 

U kunt ook de notaris vragen de belangrijke beslissingen voor u te maken. De notaris heeft een neutrale rol. Dat kan prettig zijn als u vermoedt dat er misschien een discussie binnen de familie kan ontstaan over de volmacht.

Sauer en Oonk biedt deze dienst aan onder de naam SOBER, Sauer en Oonk Beheer en ExecuteuR. 

Graag contact over het maken van een Levenstestament

Randjnie Rampersad helpt u graag verder.

Wat staat er in een levenstestament?

 • Het doel van het levenstestament 
  Waarom wil je een levenstestament laten maken?
 • Wie de volmachtnemer is 
  Diegene neemt dus de beslissingen voor de volmachtgever. 
 • Waarover de volmachtnemer beslist
  Eigenlijk over (bijna) alles: zorg, financiën, online accounts, werk, kinderen. Deze ‘waarover’-lijst is in de levenstestament-akte eigenlijk nooit compleet. U kunt namelijk nooit álle voorbeelden in een document opnemen.
 • Uitsluitingen en specifieke eisen
  U kunt uitsluitingen opnemen waarbij de volmachtnemer geen besluit mag nemen. Bijvoorbeeld bij een verbod op medische behandelingen. Of u neemt juist de wil op  om wél medisch behandeld te worden. Te veel uitsluitingen opnemen is overigens niet praktisch. Want: wie neemt de besluiten dan?
 • Aanwijzingen 
  Dit zijn adviezen (geen verplichtingen) voor de volmachtgever over:
  - kinderen, schenking en nalatenschap
  - wel of niet verkopen woning
  - of periodieke giften wel of niet doorlopen
 • Toezicht
  Wie houdt er toezicht op de volmachtnemer en wat houdt dat toezicht precies in?

Wat doen wij als notaris voor u bij een levenstestament?

Als notaris nemen we veel voor u uit handen:

 • We luisteren goed naar uw wensen en vragen
 • We adviseren over de mogelijkheden van het levenstestament
 • We doen een (wettelijk verplicht) cliëntenonderzoek. O.a. op wilsbekwaamheid
 • We verzamelen en controleren noodzakelijke documenten
 • We geven u toegang tot een beveiligde digitale opslagplek voor uw documenten 
 • We stellen een juridisch sluitend levenstestament op
 • We ondertekenen de akte samen met u 
 • We geven u een afschrift van de akte. 
 • We maken uittreksels waarmee de volmachtnemer bij een bank of arts kan aantonen dat hij of zij namens de u mag handelen.

Bij Sauer en Oonk Notarissen en Adviseurs behoudt u gedurende het gehele proces de mogelijkheid om vragen te stellen. Zelfs bij het ondertekenen van de akte kunnen we nog zaken aan u uitleggen. Zelfs kleine wijzigingen zijn dan nog mogelijk. 

U kunt ook de notaris vragen de belangrijke beslissingen voor u te maken. Sauer en Oonk biedt deze dienst aan onder de naam SOBER, Sauer en Oonk Beheer en ExecuteuR.

In gebruik nemen

Er komt een moment dat de volmachtnemer het levenstestament wil gaan gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer de volmachtnemer de eerste betaling vanuit de volmachtgever wil doen of zorgverlening wil regelen. Het levenstestament wordt dan ‘geactiveerd’. 

Bij het activeren van het levenstestament doet de notaris het volgende:

 • controleren dat het document juridisch nog steeds klopt;
 • een bewijs daarvan maken. Dat bewijs heeft o.a. de bank nodig;
 • het document doorspreken met de volmachtnemer;
 • financiële onderdelen aanstippen (belastingen, schenken, giften).

Overleg en toezicht op volmachtnemer

In een levenstestament krijgen meestal één of twee personen een volmacht. Zijn er twee gevolmachtigden, dan nemen ze samen de beslissingen.

Overleg met familie

Het is daarom belangrijk dat de volmachtnemer goed overlegt met alle betrokkenen. Zo ontstaan er geen scheve gezichten of verkeerde verwachtingen. 

 • Wees duidelijk over wat je wél en niet mag besluiten
 • Communiceer die besluiten naar andere betrokkenen (familie)
 • Neem besluiten met andere betrokkenen (als dat kan)
 • Geef inzicht in documenten en financiën

Toezichthouder

’In een volmacht’ wordt meestal een passage over ‘rekening en verantwoording’ opgenomen. Via rekening en verantwoording geeft de volmachtnemer aan een andere persoon of instantie , de toezichthouder, inzicht in de financiën van de volmachtgever. De toezichthouder kan bijvoorbeeld een andere volmachtnemer aanstellen na tussenkomst van de notaris.

Checklist Rekening en Verantwoording

Op rechtspraak.nl vindt u eventueel een handige checklist Rekening en Verantwoording.

Gedoe rondom volmachtgever? Bewindvoerder! 

Ontstaat er ‘gedoe’ rondom de volmachtgever. De volmachtgever gaat bijvoorbeeld niet goed om met het geld. Of er ontstaat een discussie met familieleden. In dat geval kan de rechter eventueel een bewindvoerder of curator aanstellen.
 

Herroepen eerder levenstestament

Als u een levenstestament maakt, wordt een eerder levenstestament meestal herroepen. Dat betekent dat dat eerdere levenstestament dan niet meer geldig is. Dit voorkomt onduidelijke situaties. 

Nadelen levenstestament

Een levenstestament maken is niet verplicht maar wel aan te raden. Grote nadelen zijn er niet. Kleine nadelen zijn:

 • Kosten levenstestament
  Een akte maken bij de notaris, kost geld. Tegelijkertijd kost het maken van géén levenstestament soms méér geld. Zoals bewindvoering regelen via de rechter en méér toekomstige zorgbijdrages en belastingen. 
 • Ingangsmoment
  Een volmacht gaat (meestal) per direct in. De volmachtnemer kan dus per direct beslissingen voor u nemen. Mogelijk vindt u dat niet prettig. 
 • Keuze maken
  U moet kiezen wie de volmachtnemer wordt. Andere betrokkenen vinden het mogelijk vervelend dat zij niet worden aangewezen als volmachtnemer. 
 • Emotie
  U besteedt wellicht liever geen aandacht aan het moment dat u geen beslissingen meer kunt maken. 

Levenstestament laten opstellen? Neem gerust contact op.

Ilsha Thümann helpt u graag verder.

Kosten levenstestament

Een levenstestament kan heel eenvoudig zijn. Of juist heel uitgebreid. De kosten van een levenstestament zijn afhankelijk van meerdere zaken. Tijdens een persoonlijk gesprek maken we op basis van uw wensen en situatie, een tarief. Zo heeft u duidelijkheid vooraf!
 

Als u geen levenstestament laat maken

Als er geen levenstestament is gemaakt en u krijgt een ongeluk of wordt ernstig ziek, dan kan dat tot problemen leiden. 

 • Een familielid of vriend moet een uitgebreide gerechtelijke procedure starten om bewindvoering te krijgen.
 • Ieder jaar moet de bewindvoerder een uitgebreid verslag voorleggen aan de rechter met vermelding van alle inkomsten en uitgaven.
 • Maar de bewindvoerder mag niet alle beslissingen nemen.  De bewindvoerder moet altijd toestemming vragen aan de rechter voor verkoop van een woning, hypotheek en schenkingen. Ook uitgaven boven EUR 1500 moeten voorgelegd worden aan de rechter;
 • Er kunnen geen maatregelen genomen worden om het bezit te verminderen om de hoge bijdrage zorg te voorkomen (bijvoorbeeld de verkoopopbrengst van de woning aan de kinderen schenken bij opname in een zorginstelling).

 Mét een levenstestament heeft u deze problemen dus niet. Het voordeel van een levenstestament is ook dat u, als u dat wil en kan, bevoegd blijft om beslissingen te nemen. U raakt dus geen bevoegdheden kwijt. Ook kunt u het levenstestament, als u nog steeds wilsbekwaam bent, herroepen. 
 

Verschil gewoon testament en levenstestament

Een levenstestament is iets anders dan een ‘gewoon’ testament. 

Het levenstestament geldt voor de periode dat u in leven bent. U wilt of kunt geen belangrijke beslissingen meer nemen. In de nabije of verre toekomst. Bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom of een ongeluk. 

In een gewoon testament legt u vast wat er ná uw overlijden gebeurt. Onder andere met uw bezittingen. Ook legt u vast door wie, welke executeur,  u het testament laat uitvoeren. Heeft u kinderen? Dan kunt u ook voogdij en / of bewindvoering regelen. 

Bij Sauer en Oonk Notarissen en Adviseurs helpen we u graag bij het maken van het juiste levenstestament. Een akte waarmee we u zekerheid bieden.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk
Randjnie Rampersad
Notarisklerk
Myriam Baute
Myriam Baute
Notarieel jurist
Bas Prinsen
Bas Prinsen
Notarieel administratief medewerker
Kathleen Choo
Kandidaat-notaris