phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Bewindvoering

Bewindvoering

Professioneel beheer van geld en goed voor als het niet meer gaat.

Wanneer is bewindvoering wenselijk?

In Nederland is iedereen vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet (handelingsbekwaam). Soms is iemand (tijdelijk) niet meer in staat om zijn financiële belangen goed te behartigen. Dan kan er hulp voor de administratie gezocht worden bij familie, vrijwilligers of andere vormen van hulpverlening. Soms biedt budgetbeheer uitkomst. Als deze hulp niet toereikend is kan een beschermingsbewind noodzakelijk zijn. Wij als notarissen kunnen tot bewindvoerder worden benoemd. Wij nemen de belangen waar, voornamelijk op financieel gebied. Bewindvoering is een zeer doeltreffend middel om mensen te steunen, die hun financieën niet meer aankunnen.

Persoonlijke wensen

Tijdens het opstellen van een plan wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen en behoeften zoals leefgeld, lasten en plichten en eventueel (daar waar het budget dit toelaat) geld opzij gezet voor bijzondere uitgaven zoals vakantie.

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen