phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Huwelijkse- / partnerschapsvoorwaarden

Huwelijkse- / partnerschapsvoorwaarden

Jij en je partner gaan trouwen of gaan een geregistreerd partnerschap aan! Een bijzonder moment waarop je voor elkaar kiest. En hier hoort ook bij dat je nadenkt over de rechten en plichten volgens de wet en jullie wensen o.a. betreffende inkomen en bezittingen.

Als jullie besluiten te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan en jullie rechtstreeks naar de gemeenteambtenaar gaan om elkaar het ja-woord te geven, regelt de wet dat u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd of geregistreerd bent. Alle bezittingen die GEHEEL eigendom waren voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven privé, alle bezittingen die al gezamenlijk waren (50/50 en andere verhoudingen, dus ook 70/30 als voorbeeld) worden gezamenlijk (=50/50). Het nieuwe stelsel is ogenschijnlijk 'eerlijk', maar schijn bedriegt. Als de relatie ooit wordt verbroken, is het erg moeilijk om aan te tonen wat van wie is. Extra aandacht verdient de situatie rondom schulden en/of een onderneming van één van de partners en/of samengestelde gezinnen en/of de wens om inkomen en/of vermogen niet toe te laten komen aan beiden of juist wel. Deze lijst kan nog uitgebreid worden met diverse andere voorbeelden.

De keuze tussen gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u het beste maken vóórdat jullie bij de gemeenteambtenaar staat.

Wijziging huwelijks-/ of partnerschapsvoorwaarden

Natuurlijk kunt u ook tijdens het huwelijk nog huwelijksvoorwaarden maken of tijdens het geregistreerd partnerschap nog partnerschapsvoorwaarden maken of wijzigen. In dat geval moet ook de gemeenschap van goederen verdeeld worden, waarbij geldt dat voor elk te verdelen soort goed de wettelijke regels gevolgd moeten worden.

Maatwerk

De vraag die op jullie afkomt is of de nieuwe wettelijke regeling ook echt jullie regeling is. Laat jullie goed informeren door een deskundige en maak vervolgens de keuze, de wettelijke regeling of toch aanpassingen (lees: voorwaarden via de notaris). Hoe de voorwaarden eruit komen te zien is van geval tot geval anders (maatwerk). Wij zorgen ervoor dat er duidelijke en heldere regelingen vastgelegd worden tussen jullie beiden.

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen