Bewind, curatele en mentorschap

De meeste mensen beheren zelf hun eigen vermogen. Dat is logisch, want het is een hoogst persoonlijk goed. Helaas zijn sommige mensen daartoe niet (meer) in staat. Gelukkig zijn er in dit kader passende voorzieningen, waaronder het beschermingsbewind. Dit houdt in dat een bewindvoerder de goederen en gelden van iemand gaat beheren. In beginsel kan uw partner of een ander familielid de bewindvoering op zich nemen. Indien u dit liever overlaat aan een professionele bewindvoerder, kunt u bij ons terecht. Daarnaast bieden wij onder andere diensten aan op het gebied van testamentaire bewindvoering en het afwikkelen van nalatenschappen en boedels.

Wanneer is bewindvoering wenselijk?

In Nederland is iedereen vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet (handelingsbekwaam). Soms is iemand (tijdelijk) niet meer in staat om zijn financiële belangen goed te behartigen. Dan kan er hulp voor de administratie gezocht worden bij familie, vrijwilligers of andere vormen van hulpverlening. Soms biedt budgetbeheer uitkomst. Als deze hulp niet toereikend is kan een beschermingsbewind noodzakelijk zijn. Wij als notarissen kunnen tot bewindvoerder worden benoemd. Wij nemen de belangen waar, voornamelijk op financieel gebied. Bewindvoering is een zeer doeltreffend middel om mensen te steunen, die hun financiën niet meer aankunnen.

Persoonlijke wensen

Tijdens het opstellen van een plan wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen en behoeften zoals leefgeld, lasten en plichten en eventueel (daar waar het budget dit toelaat) geld opzij gezet voor bijzondere uitgaven zoals vakantie.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk
Randjnie Rampersad
Notarisklerk
Myriam Baute
Myriam Baute
Notarieel jurist