Dementie en wilsbekwaamheid

We noemen iemand wilsbekwaam als diegene zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen kan overzien van die beslissing. De notaris toetst bij iedere rechtshandeling en overeenkomst of de persoon aan zijn of haar tafel wilsbekwaam is. De akte is bijvoorbeeld niet geldig als blijkt dat u op het moment van vastleggen wilsonbekwaam was. 

Vaststellen wilsonbekwaamheid

Soms is het moeilijk om vast te stellen dat iemand niet wilsbekwaam is. Bij twijfel kan de notaris een gespecialiseerde, onafhankelijke arts inschakelen. Daarvoor is wel uw toestemming nodig. Voorbeelden van wilsonbekwaamheid zijn dat u de gestelde vragen niet begrijpt of dat u niet in eigen woorden kan vertellen wat u wilt regelen en waarom.

Dementie en wilsbekwaam

Met dementie bent u niet direct wilsonbekwaam. Zeker wanneer de dementie zich nog in het beginstadium bevindt. Over het algemeen verliest een dementerende geleidelijk aan de bekwaamheid om beslissingen zelf te nemen. Het hangt af van de aard van de beslissing of iemand wilsbekwaam is. Zo zit er natuurlijk een verschil tussen het opstellen van bijvoorbeeld een testament of de voorkeur doorgeven voor het avondeten.

Niets geregeld en wilsonbekwaam

Het kan voorkomen dat er geen levenstestament of volmacht is opgesteld en iemand wel wilsonbekwaam wordt bevonden. Dan krijgt u met de kantonrechter te maken. Een bewindvoerder of curator wordt verantwoordelijk voor financiële zaken en uw partner of naaste familie zorgen voor de medische zaken. Uw partner of naaste familie zijn de wettelijke vertegenwoordigers. Indien deze er niet zijn kan de rechter een mentor aanstellen.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk