Mantelzorger of vertrouwenspersoon

Wanneer u lichamelijk en/of geestelijk achteruit gaat, dan kunt u aan iemand uit uw directe omgeving vragen of hij of zij uw belangen wilt behartigen. Denk hierbij aan uw financiën, medische beslissingen, persoonlijke wensen of een combinatie hiervan. De gemaakte afspraken worden in een levenstestament of volmacht vastgelegd.

Als mantelzorger kan het misschien voelen alsof er geen 'nee' mag worden geantwoord op de vraag om de rol van vertrouwenspersoon op u te nemen. Ga het gesprek met elkaar aan om een juiste inschatting te maken of u wel de juiste persoon bent voor de rol van vertrouwenspersoon. Bespreek tijdens dat gesprek ook om welke taken het dan precies zou gaan en wat er van u wordt verwacht. Ga hierbij ook na of u hier voldoende tijd voor vrij kan maken, of u dit wel of niet wil, of uw eigen denkbeelden op bepaalde vlakken overeenkomen met de ander, en of u de enige vertrouwenspersoon zal zijn. 

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk
Randjnie Rampersad
Notarisklerk
Myriam Baute
Myriam Baute
Notarieel jurist