phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Maatschap of vennootschap onder firma

Maatschap of vennootschap onder firma

Als u samen met een andere zelfstandig ondernemer werkt kunt u kiezen voor een maatschap of een vennootschap onder firma. Een maatschap is mogelijk voor een beperkt aantal beroepen. Bij de vennootschap onder firma geldt dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen geheel aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als de verplichtingen door een andere vennoot zijn aangegaan. Mocht de vennootschap onder firma failliet gaan, dan gaan de vennoten ook failliet. Voor de vennoten kan het nodig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen, zodat privé vermogen kan worden veilig gesteld. De samenwerking tussen de vennoten kan goed worden vastgelegd in een contract. Denk hierbij aan bepalingen over ieders inbreng, de verdeling van de winst en over ieders bevoegdheid om namens de vennootschap onder firma te handelen. Ook is het maken van afspraken over ziekte en vakantie mogelijk. Over ontbinding van de samenwerking of de voortzetting van de onderneming, bijvoorbeeld bij overlijden, en over de financiële afwikkeling dient ook te worden nagedacht. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is u graag van dienst om invulling te geven aan al deze afspraken. Ook dragen wij zorg voor de inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel.

commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma. Bij een commanditaire vennootschap bestaan er twee soorten vennoten: de beherende en de commanditaire vennoot (‘stille vennoot’). De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot.

Cindy Sauer en Oonk
Cindy Roosenburg
Toegevoegd notaris
0118-227210
Sandra Sauer en Oonk
Sandra de Haze
Secretaresse
0118-227209
Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen