Onterfd

Een onterfd persoon deel niet mee in de erfenis. Indien het om de partner of de kinderen gaat, dan hebben zij nog wel rechten.

Onterfd kind

Legitieme portie
Onterfde kinderen hebben recht op een legitieme portie, ondanks het feit dat zij zijn onterfd. Dit betekent dat zij de helft erven van het bedrijf dat zij wettelijk zouden erven. Deze legitieme portie krijgt u als kind niet automatisch. Binnen vijf jaar na het overlijden moet dit worden opgeëist bij de erfgenamen, of bij de executeur (als die er is). Uw eigen notaris kunt u om hulp vragen hierbij.

Speciale situaties

  • De overledene heeft alles nagelaten aan een goed doel. Alle wettelijke erfgenamen zijn dan onterfd, maar het goede doel moet u uw legitieme portie betalen indien u dit opeist.
  • De partner van de overledene heeft het beheer over de hele nalatenschap wanneer de wettelijke verdeling geldt. Het onterfde kind krijgt zijn of haar legitieme portie dan pas na het overlijden van de partner.

Berusten in onterving
Een onterfd kind kan berusten in de onterving. Het deel gaat dan naar uw kinderen, de kleinkinderen van overledene. Indien zij ook zijn onterfd in het testament en als ze ook berusten in onterving, dan gaat het deel naar de overige erfgenamen. Onterfde (klein)kinderen die berusten op onterving kunnen geen legitieme portie meer opeisen.

Onterfde partner

Onterfde partners hebben geen recht op geld of bezit. De partner heeft wel andere rechten, met als voorbeeld om in het huis te blijven wonen en de meubels te blijven gebruiken als hij of zij anders op straat zou komen te staan. De partner kan soms ook recht hebben op de rente van bijvoorbeeld de bankrekening.

Geen erfgenaam, wel legaat

Het is mogelijk dat u bent onterfd, maar wel een legaat ontvangt. Dat staat dan in het testament.

Onze mensen

Ingrid van Wittene
Notarieel medewerker
Demi Muller
Notarieel medewerker
Kyung Mentink
Kyung Mentink
Notarieel medewerker
Femke Holvast
Notarieel jurist
Giardella van Eijzeren
Notarieel jurist