Erfbelasting en inkomstenbelasting

Erfbelasting 2023
Wie een erfenis ontvangt, moet over het algemeen erfbelasting betalen. Het tarief dat je in 2023 aan erfbelasting moet betalen, hangt af van de waarde van de erfenis én je relatie met de overledene. In onderstaande tabel vind je de verschillende erfbelasting tarieven 2023.
Je betaalt pas erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan jouw vrijstelling. Trek de vrijstelling eerst van de erfenis af en neem daarná het percentage dat voor jou geldt uit de tabel. Met dat percentage bereken je de erfbelasting. Is de waarde van jouw erfenis hoger dan € 138.642? Dan betaal je een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Tarievenlijst 2023

Inkomstenbelasting

Na een overlijden moet er inkomstenbelasting over het jaar van overlijden gedaan worden, maar soms ook nog over het voorafgaande jaar. Anders dan normaal staat de aangifte niet meer digitaal klaar, maar zal deze op papier opgesteld moeten worden. En daar kunnen wij bij helpen! Wij verzamelen de benodigde gegevens, stellen de aangifte op en dienen dit in bij de belastingdienst.

Mocht u hulp nodig hebben bij de aangifte erfbelasting of inkomstenbelasting dan helpen wij u graag!

Onze mensen

Femke Holvast
Notarieel jurist
Giardella van Eijzeren
Notarieel jurist