Nalatenschap afwikkelen

Samen met de andere erfgenamen verdeelt u de nalatenschap na het aanvaarden van de erfenis. In het testament of in de wet staat welk deel voor wie is bestemd. Dit laatste is pas van toepassing indien er geen testament is. Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling en soms moet deze verdeling van de spullen vast worden gelegd bij de notaris. Een executeur zorgt voor de verdeling, indien deze is benoemd. 

Stappenplan

Stap 1
Bepaalde de waarde van de nalatenschap:

  • Breng het bezit in kaart
  • Breng de schulden in kaart

Stap 2
Betaal schulden en verkoop eventueel spullen uit de nalatenschap:

  • De eerste drie maanden na het overlijden hoeft u nog geen schuldeisers te betalen
  • U heeft de plicht om de schuldeisers aan te schrijven in de eerste drie maanden, indien u ze nog niet betaalt
  • Indien er een executeur is, dan moet hij of zij de schulden betalen uit de nalatenschap
  • Geen executeur aanwezig? Dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het betalen van de schulden
  • Belangrijk: Zorg ervoor dat eventuele legaten en wensen uit het codicil bij de juiste persoon terecht komen

Stap 3

Verdeel overgebleven spullen en het geld in de nalatenschap:

  • Verdeel het geld volgens de bepalingen in het testamen of de wet
  • Bij de verdeling van het geld compenseert u erfgenamen die bij het verdelen van de spullen minder kregen

Onze mensen

Ingrid van Wittene
Notarieel medewerker
Demi Muller
Notarieel medewerker
Kyung Mentink
Kyung Mentink
Notarieel medewerker
Femke Holvast
Notarieel jurist
Giardella van Eijzeren
Notarieel jurist