Bestaande onderneming

Is de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste? Is uw bedrijf gegroeid? De zeggenschap in uw bedrijf anders te regelen? Dit zijn allemaal vragen die u te binnen kunnen schieten tijdens het ondernemen. Nog meer situaties waarin het goed is om advies bij de notaris in te winnen:

  • Koop van een bedrijfspand
  • Herstructurering of splitsing
  • Verkoop en bedrijfsopvolging
  • Zaken rond uw pensioen
  • Bedrijfsopvolging per testament regelen

Verplichte tussenkomst notaris

Ondernemingszaken mogen alleen via tussenkomst van de notaris worden geregeld. De notaris garandeert dat de handelingen of wijzigingen rechtsgeldig zijn en alle wettelijke en statutaire regels worden nageleefd.