Herstructurering

Wilt u uw onderneming herstructureren? Vraag dan de notaris om dit traject van herstructurering te begeleiden. De notaris kent alle voor- en nadelen van de rechtsvormen en weet dus precies welke combinaties van rechtsvormen mogelijk zijn en het beste bij uw situatie passen.

Fusie / Splitsing

Fusie
Bij een juridische fusie zijn twee of meer rechtspersonen betrokken: het vermogen van één of meer van hen (de verdwijnende rechtsperso(o)n(en)) gaat naar de overblijvende/verkrijgende rechtspersoon over zonder dat daarvoor een afzonderlijke notariële akte nodig is. 

Splitsing
Een juridische splitsing maakt het mogelijk om het gehele vermogen van een rechtspersoon (of een deel daarvan) over te hevelen naar één of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Net als bij fusie is hiervoor geen afzonderlijke overdracht van bezittingen of schulden vereist.