Uitgifte van aandelen

Wat is de akte van uitgifte?
Deze akte beschrijft het aantal en soort uit te geven aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. Na de gegevenscontrole door de notaris wordt de akte ondertekend door u en de rechtspersonen/natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven.

Aandeelhoudersregister
De uitgifte van aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister. Over het algemeen maakt de notaris dit in orde voor de vennootschap. Bij de notaris is een aandeelhoudersregister verkrijgbaar.