Besloten vennootschap

Een samenwerkingsverband tussen aandeelhouders is een besloten vennootschap (bv). Bij de oprichting van een bv worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.

Wat is een bv?
De bv is een rechtspersoon. Dat zorgt ervoor dat de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventueel schulden. Na het oprichten van een bv bent u als bestuurder in dienst van de bv en handelt u uit haar naam. Een bv kan alleen of samen met anderen worden opgericht.

Oprichten van een bv
Sinds 2012 is het oprichten een bv eenvoudiger geworden. Er is bijvoorbeeld geen verplicht startkapitaal meer nodig en ook de bankverklaring en accountscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft. U moet nog wel steeds naar de notaris voor het vastleggen van de statuten in de oprichtingsakte.

Statuten en rol notaris
De notaris legt de statuten van de bv vast in een oprichtingsakte. In deze statuten staan zaken als:

  • Het nominale bedrag van de aandelen
  • De regels voor de overdracht van aandelen
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen
  • De bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen

Inschrijving Handelsregister
Een bv moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Zo wordt persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voorkomen. Normaal gesproken wordt deze inschrijving door een notaris begeleid.

Naamloze vennootschap

Bij een naamloze vennootschap (nv) worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.

Wat is een nv?
Net als bij een bv is het kapitaal bij een nv verdeeld in aandelen. Het verschil tussen een nv en een bv is dat bij een bv de aandelen alleen via de notaris overdraagbaar zijn en dat bij een nv een deel van de aandelen, naast de aandelen op naam, vrij verhandelbaar is op de beurs. Voor het vastleggen van de statuten in de oprichtingsakte moet u naar de notaris.

Minimum kapitaal
Bij het oprichten van een nv moet er een minimum kapitaal van €45.000,00 in de vennootschap worden gestort. Dit bedrag mag ook in natura zijn, waarbij u kan denken aan de inbreng van een hele onderneming of goederen zoals auto's en computers.

Statuten en rol notaris
Zodra het vereiste minimum kapitaal is gestort legt de notaris de status van de nv vast in een oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

  • De overdracht van aandelen
  • Tot welk bedrag de vennootschap aandelen kan uitgeven
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen
  • De bevoegdheden van diverse organen en de manier waarop zij vergaderen

Inschrijving Handelsregister
De nv moet worden ingeschreven in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Gewoonlijk wordt deze inschrijving door de notaris begeleid.