Coöperatie

Wat is een coöperatie?
Een coöperatie gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden. Een coöperatie is gericht op samenwerken, waarbij de leden gezamenlijk een economisch voordeel willen behalen. Supermarkten die gezamenlijk producten inkopen zijn hier een voorbeeld van. Het oprichten van een coöperatie moet via de notaris.

Van en voor leden
Het gezamenlijk economisch voordeel dat de leden willen behalen hoeft niet per se winst te zijn, maar dit kan ook kostenbesparing zijn of bijvoorbeeld een ander soort voordeel zoals de mogelijkheid tot het opwekken van duurzame energie.

Oprichting en rol notaris
Het oprichten van een coöperatie moet met minimaal twee personen en deze moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Een notariële tussenkomst is hierbij verplicht. De notaris legt de statuten vast in een oprichtingsakte.

Commanditaire vennootschap

Wat is een commanditaire vennootschap?
Wilt u een onderneming starten en heeft u daar weinig geld voor? Dan kan er worden gekozen voor het oprichten van een commanditaire vennootschap (cv). Geldschieters worden een (stille) vennoot, waardoor deze persoon of personen ook een directe band krijgen met de onderneming. Geldschieters zijn in dit geval een commanditaire vennoot. Voor het oprichten van een commanditaire vennootschap hoeft u niet langs de notaris. De cv moet wel worden ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Een notaris kan u wel adviseren met betrekking tot het cv-contract. 

Cv-contract en rol notaris
In een cv-contract kunt u zaken vastleggen, zoals:

  • Eie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld, arbeid en machines
  • De verdeling van winst en verlies
  • Op welk moment de cv eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid

Maatschap

Wat is een maatschap?
Wanneer u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer wilt uitvoeren, dan kunt u kiezen voor een maatschap als rechtsvorm. Iedere maat is voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Een tussenkomst van een notaris is niet verplicht bij het oprichten van een maatschap. De notaris kan u wel voorzien van passend advies met betrekking tot het contract. Verder moet u de maatschap in de meeste gevallen inschrijvingen in het Handelsregister van de KvK. Een inschrijving is niet mogelijk als u een stille maatschap zonder onderneming heeft.

Maatschapscontract
Het is aan te raden dat u een maatschapscontract opstelt. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Daarnaast is het een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst. Voorbeelden van onderdelen die terug kunnen komen in een maatschapscontract:

  • Wie zijn de maten en wat brengen zij in?
  • De winstverdeling
  • De verdeling van bevoegdheden