Keuze rechtsvorm

Bij het beginnen van een bedrijf heeft u keuze uit diverse rechtsvormen. Welke rechtsvorm het beste bij uw bedrijf past hangt af van de situatie. Het grootste onderscheid wordt gemaakt in de rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Het verschil

Zonder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich hierbij dus ook op uw privévermogen verhalen. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is de rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden die uit het ondernemen komen, een niet uzelf.

De notaris kan u deze precieze voor- en nadelen per rechtsvorm toelichten. Vervolgens zorgt de notaris voor de oprichting en de begeleiding na het kiezen van een ondernemingsvorm.