Samenwonen

Jij en je partner gaan samenwonen. Of jullie wonen al een tijdje samen.
Jullie hebben je spullen bij elkaar gevoegd en misschien afspraken gemaakt over het betalen van de boodschappen en vaste lasten.

Als u gaat samenwonen of al een tijdje samen woont, doet u dat misschien al een poos zonder contract. Misschien twijfelt u of u wilt samenwonen of juist wilt trouwen. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid om u bij de gemeente te laten registreren als partners. In de wet is voor gehuwden en geregistreerd partners al veel geregeld, voor samenwonenden is dat niet het geval en dan moeten de zaken voor u onderling wel echt goed geregeld zijn.

Testament

Denkt u eens aan uw nabestaandenpensioen of wilt u dat de gezamenlijk aangekochte woning voor uw partner blijft? Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? Genoeg reden dus waarom een contract of zelfs in aanvulling daarop een testament handig of zelfs noodzakelijk is.

Persoonlijk gesprek

U krijgt één of meer persoonlijke gesprekken met een van onze juristen, één aanspreekpunt waar u altijd met uw vragen terecht kunt. De ervaring heeft ons geleerd dat in zo’n gesprek blijkt dat de werkelijke behoefte van de klant soms anders is, dan waar hij of zij in eerste instantie aan dacht. De jurist bespreekt dan ook, samen met u, de vervolgstappen die nodig zijn om u een onbezorgd gevoel te geven over uw juridische situatie voor nu en in de toekomst.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk