Schenken

Veel schenkingen kunnen zonder tussenkomst van de notaris worden vastgelegd. Dat is onder andere het geval als u via uw bankrekening geld overmaakt. Maar als u bijvoorbeeld geld wilt schenken aan uw kinderen zonder het echt kwijt te raken, is een akte bij de notaris verplicht.

Schuldig erkennen uit vrijgevigheid

Schenken bij een notariële akte wordt schuldigerkenning uit vrijgevigheid genoemd en is eigenlijk een schenking en lening tegelijkertijd. U gaat als ouder namelijk het aan uw kinderen geschonken geld van hen teruglenen. In de akte staat dan hoeveel rente u aan uw kinderen betaalt en wanneer de lening opeisbaar is.

Uitsluitingsclausule

U kunt ook bepalen dat het geschonken bedrag bij een echtscheiding van één van uw kinderen nooit bij de ex-partner van uw kind terechtkomt.

Lijfrentecontract en goed doel

U kunt uw vermogen ook schenken aan een door u uitgezochte goede doel instelling. In de wet aangeduid als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Als zo’n instelling door de fiscus als ANBI wordt aangemerkt, hoeft er geen schenkingsbelasting te worden betaald. Wij leggen voor u in een lijfrentecontract vast dat u voor een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een schenking doet aan de instelling. U heeft jaarlijks voor uw inkomstenbelasting aangifte recht op aftrek van het jaarlijks geschonken bedrag. Dat is voor u ook voordelig.

Belastingaangifte

In beginsel is er altijd belasting verschuldigd bij een schenking, maar soms is een beroep op een vrijstelling mogelijk. Wij verzorgen voor u ook de belastingaangifte.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk
Randjnie Rampersad
Notarisklerk
Myriam Baute
Myriam Baute
Notarieel jurist
Bas Prinsen
Bas Prinsen
Notarieel administratief medewerker
Kathleen Choo
Kandidaat-notaris