Belastingvoordeel voor de schenker

Schenken kan soms belastingvoordelen hebben. Zit uw geld vast in een woning? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel door te schenken op papier.

Drie belastingvoordelen van schenken

1. Minder vermogensbelasting betalen
U betaalt minder vermogensbelasting, omdat het bedrag dat u schenkt af wordt getrokken van uw vermogen. Let er bij kinderen onder de 18 jaar op dat hun bankrekening wordt opgeteld bij uw vermogen.

2. Erfgenamen betalen minder erfbelasting
Erfgenamen hoeven minder erfbelasting te betalen, omdat uw vermogen kleiner is.

3. Vermindering eigen bijdrage zorginstelling
De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeg was dit AWBZ) wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Een schenking vermindert uw vermogen. Misschien hoeft u hierdoor eigen bijdrage te betalen, maar dit hangt af van uw situatie.

Schenken op papier

Wanneer uw geld vastzit in bijvoorbeeld een huis of in aandelen, dan kunt u op papier schenken. Na uw overlijden krijgt de ontvanger dit geld. Een schenking op papier kunt u regelen via de notaris.

6% rente
Een schenking op papier wordt door de Belastingdienst gezien als een schuld die u heeft bij de ontvanger. Over die schuld moet 6% rente worden worden betaald aan de ontvanger. Indien u die 6% rente niet betaalt telt de Belastingdienst uw schenking op papier op bij uw vermogen. De belastingvoordelen komen dan te vervallen voor u en later voor uw erfgenamen.

Ontvanger telt schenking op bij box 3
De ontvanger van uw schenking op papier moet dit opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting. De ontvanger betaalt belasting over de schenking, zodra het vermogen in box 3 boven €50.000,00 uitkomt.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk
Randjnie Rampersad
Notarisklerk
Myriam Baute
Myriam Baute
Notarieel jurist