Stichting & Vereniging

Welke vorm past het beste bij uw doelstellingen? Bij het oprichten van een stichting of vereniging komt namelijk veel kijken.

Stichting

Een stichting wordt vooral opgericht voor goede doelen. Ze hebben geen leden mogen winst maken, zolang dit ten behoeve van het doel van de stichting is. Voor het oprichten van een stichting moet u langs de notaris. Een notariële akte is hierbij namelijk verplicht. Ook voor het wijzigen van statuten, de interpretatie van de statuten, bij geschillen in het bestuur, bij vragen over bevoegdheden of bij andere vragen kunt u uiteraard terecht bij de notaris.

Vereniging

Personen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging komen over het algemeen bij een vereniging bij elkaar. De leden van de vereniging mogen tijdens de algemene ledenvergadering mee beslissen over belangrijke zaken binnen de vereniging. Een vereniging oprichten met een notariële akte zorgt voor een goede scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Zo lopen de geldstromen niet door elkaar. Het is verstandig om het oprichten van een vereniging te regelen via de notaris. Ook voor verdere vragen kunt u bij de notaris terecht.