Ontbinden stichting

Het bestuur van de stichting kan besluiten om de stichting te ontbinden. De reden hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat het doel van de stichting is bereikt. In plaats van volledig ontbinden is het ook mogelijk om (tijdelijk) verder te gaan als slapende stichting. Dan onderneemt de stichting geen activiteiten meer, maar blijft wel voortbestaan. 

Einde stichting

Zodra al het vermogen is vereffend en de vereffenaar het overschot heeft uitgekeerd, houdt het bestaan van de stichting op. De vereffenaar moet dat melden bij het Handelsregister.