Wijziging statuten

De statuten van een stichting mogen alleen worden gewijzigd, indien dit volgens te status mag. De wijzigingen van de statuten moeten bij iedere wijziging steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Waarom de statuten wijzigen?

Het kan verstandig zijn om het aantal bestuursleden uit te breiden, naarmate de stichting groter wordt. Daar is een wijziging van de statuten voor nodig. Een ander voorbeeld is dat er meer of minder bestuursleden financiële zaken van de stichting mogen regelen. Ook kan zo zijn dat het doel van de stichting moet worden aangepast. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele redenen die er kunnen zijn om de statuten van de stichting te wijzigen.