Vereniging

Personen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging komen over het algemeen bij een vereniging bij elkaar. De leden van de vereniging mogen tijdens de algemene ledenvergadering mee beslissen over belangrijke zaken binnen de vereniging. Een vereniging oprichten met een notariële akte zorgt voor een goede scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Zo lopen de geldstromen niet door elkaar. Het is verstandig om het oprichten van een vereniging te regelen via de notaris. Ook voor verdere vragen kunt u bij de notaris terecht.