De oprichting

Voor het oprichten van een vereniging is een notariële akte nodig en een inschrijving in het Handelsregister van de KvK is verplicht. In de oprichtingsakte verklaart u dat u de vereniging in het leven roept en hier legt u ook de statuten in vast. De oprichtingsakte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris controleert of er aan alle vereisten is voldaan. Er zijn minstens twee personen nodig voor het oprichten van een vereniging.