Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) geldt voor alle verenigingen en stichtingen. De WBTR zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Daarnaast komen er strengere regels voor deze besturen. Het doel van de WBTR:

  • Belangenverstrengeling voorkomen
  • Financieel wanbeheer voorkomen
  • Onbestuurbaarheid voorkomen