Executeur benoemen

U benoemt iemand tot executeur in uw testament. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een notaris zijn. Er kunnen ook meerdere executeurs worden aangewezen. Volgens de wet heeft een executeur een aantal taken, en in een het testament staat wat er wordt verwacht van een executeur. De aangewezen executeur is niet verplicht om deze rol op zich te nemen. Over het algemeen ontvangt de executeur een vergoeding voor de werkzaamheden. Dat staat meestal in het testament. 

Soorten executeurs

  • Begrafenisexecuteur: Mag alleen de uitvaart regelen.
  • ('gewone') executeur: Bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart, de afhandeling van de nalatenschap, het betalen van schulden, uitkeren van legaten, indienen van aangifte erfbelasting, etc. De erfgenamen blijven verantwoordelijk voor de verdeling van bezittingen, zoals geld, een huis en waardevolle spullen.
  • Executeur-afwikkelingsbewindvoerder: Een 'gewone' executeur met extra bevoegdheden, welke worden opgenomen in het testament. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk