Testament opstellen

In een testament wordt er vastgelegd wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn, indien er geen testament aanwezig is of de in het testament aangewezen erfgenamen en hun kinderen zijn overleden. Om een testament op kunnen laten stellen moet u wilsbekwaam zijn, waarbij u de gevolgen van uw testament begrijpt. Mocht de notaris twijfelen aan uw wilsbekwaamheid, vanwege bijvoorbeeld dementie, zal deze niet zonder meer een testament opstellen. Het testament is ook niet meer geldig als er op een later moment wordt vastgesteld dat u op dat moment niet wilsbekwaam was. 

Rol notaris

De stappen bij het op laten maken van een testament door een notaris:

  • Maak een afspraak met uw notaris
  • Bespreek uw situatie en wensen met de notaris
  • De notaris adviseert u over de gevolgen van uw wensen
  • Uw wensen worden vertaald naar juridische bepalingen
  • U ontvangt een voorlopige versie van uw testament
  • Er volgt een tweede afspraak om te akte te laten passeren
  • Nadat de notaris heeft gecheckt of u wilsbekwaam bent, zet u beiden een handtekening
  • De notaris zorgt voor een inschrijving van het testament in het Centraal Testamentenregister
  • Het origineel van het testament bewaart de notaris in een kluis en u krijgt een kopie mee
  • Het testament treedt in werking als u overlijdt

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk