phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

De groeiende onderneming

Uw onderneming zal zich gedurende de tijd regelmatig wijzigen door uitbreiding of groei. Ook de juridische structuur zal dan vragen om aanpassing. Niets blijft zoals het is.

een extra B.V. nodig

Misschien heeft u nu een eenmanszaak of samen een vennootschap onder firma en moet u eens gaan denken aan de oprichting van een B.V., waarbij u uw bestaande (aandeel in de) onderneming gaat inbrengen als storting op de aandelen. Misschien is het beter een beheer B.V. op te richten om aan een betere belastingplanning te doen of denkt u aan opbouw van uw oudedagsvoorziening. Ook als uw onderneming nieuwe activiteiten onderneemt en risico’s kunnen gaan toenemen, kunt u een tweede B.V. oprichten, zodat u risico’s kunt spreiden met behoud van de fiscale eenheid.

statutenwijziging en kapitaalsuitbreiding

Het kan ook zijn dat de statuten van uw B.V. moeten worden aangepast in verband met de uitbreiding van de doelstellingen van uw B.V. of het opnemen van concernbepalingen. Gaan uw werknemers of anderen deelnemen, dan kan het kapitaal van de B.V worden uitgebreid door uitgifte aan hen van nieuwe aandelen.

aandelenoverdracht

Voor de levering van aandelen in een B.V. is altijd een notariële akte vereist. Dat zorgt voor veel meer rechtszekerheid. Door de notariële akte van levering wordt de verkrijger aandeelhouder. Wij gaan na hoe en of de aandelen rechtsgeldig zijn verkregen. Het aandeelhoudersregister dat in bezit is bij de ondernemer geeft daarin uitsluitsel. Nadat de akte van levering is getekend en de vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering heeft mee ondertekend, kan de aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten zoals zeggenschaps-, vergader- en dividendrecht uitoefenen. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend. Wij zorgen ervoor dat alles rechtsgeldig gaat en dat de gegevens bij de Kamer van Koophandel worden bijgewerkt.

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen