phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Kettingbeding

In de akte waarbij u eigenaar werd kan een kettingbeding zijn opgenomen. Wat is een kettingbeding nu precies? Een kettingbeding is een beding dat de bedoeling heeft om een bepaalde verplichting op de volgende koper over te laten gaan. De verplichting is in het kettingbeding ten behoeve van bijvoorbeeld de gemeente of het waterschap opgenomen. In het Engels wordt een kettingbeding ‘a perpetual clause’ genoemd, letterlijk vertaald is dit een eeuwigdurende clausule. Een kettingbeding bestaat uit de volgende elementen:

  • de verplichting;
  • de verplichting om bovenstaande verplichting aan iedere volgende koper op te leggen (de ketting);
  • een boeteclausule: indien de verplichting niet is nagekomen moet de koper een boete betalen.

De notaris komt het kettingbeding vooral tegen gekoppeld aan algemene voorwaarden die gemeenten hanteren bij de uitgifte van grond. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • de verplichting iets te doen;
  • de verplichting om iets aan te leggen;
  • de verplichting om contributie te betalen;
  • de verplichting om onderhoud te plegen.

Zodra de ketting gebroken is, kan hij niet meer hersteld worden. De verplichting kan vervolgens niet meer op een volgende koper overgaan. De notaris is verplicht het kettingbeding in uw akte van levering op te nemen. Een notaris die zich niet aan de regels houdt krijgt namelijk te maken met de tuchtrechter.

Bronvermelding: (Kolkman & Verstappen, 2013/2014) (Flinck advocaten, 2014).   

 

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen