Koopcontract en overdracht

Bent u een koper of verkopen van een woning en bent u het eens over de prijs, dan moet u afspraken maken over de voorwaarden. De overdracht vindt plaats bij een notaris.

Koopcontract
De gemaakte afspraken tussen een koper en verkoper komen in het koopcontract te staan. Goed om te weten: Een 'voorlopig' koopcontract is bindend.

Ontbindende voorwaarden
De koop kan worden ontbonden als er niet aan op voorhand bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden worden bepaald door koper en verkoper.

Bedenktijd
De koper heeft nog bedenktijd na ondertekening van het koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. De notaris zorgt ervoor dat er geen misverstand ontstaat tussen koper en verkoper over de bedenktijd.

Koop gaat niet door
De koper kan met een geldige reden afzien van de koop. Mocht dit geen geldige reden zijn, dan kan de verkoper een boete eisen.

Overdracht van het huis

Na het tekenen van het koopcontract, het verstrijken van de bedenktijd en er geen gebruik is gemaakt van ontbindende voorwaarden, zal de woning eerst nog moeten worden overgedragen bij de notaris voordat de woning van eigenaar is veranderd.

Onze mensen

Quirine Claas
Notaris
Karin Lissenburg
Karin Lissenburg
Notarisklerk
Joyce Luijsterburg
Notarisklerk
Tine Ramstijn
Notarisklerk
Sylvia van der Meijden
Notarieel medewerker
Evy Maas
Evy Maas
Notarisklerk
Ethel 't Gilde
Notarieel medewerker
Christian de Wild
Notarisklerk
Roël Kenson
Roël Kenson
Notarisklerk
Carolien Branderhorst
Notarieel medewerker
Enesa Hoxha
Notarieel medewerker