phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Inloopspreekuur

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Vragen over notariële kwesties? Kom naar ons inloopspreekuur! U kunt hier iedere dinsdag tussen 11.00-12.00 uur terecht bij onze notarissen met uw vragen!  Bij het inloopspreekuur bent u zonder afspraak van harte welkom op ons kantoor. Het spreekuur is geheel vrijblijvend en kost niets. In de regel duurt een gesprek maximaal twintig minuten.

De vragen kunnen betrekking hebben op allerlei notariële onderwerpen zoals erfrecht, familierecht, (levens-)testamenten, erfbelasting, huwelijk, samenlevingscontract, echtscheiding, schenken, estate-planning, ondernemingsrecht, verenigingsrecht, stichtingen, de eigen bijdrage voor de AWBZ, appartementsrecht, de aankoop van een woonhuis en de bijbehorende hypotheek of een second opinion.