Een notariskantoor als executeur

Wanneer je een notariskantoor als executeur benoemt dan ontzorgt dit kantoor je volledig. Als wij bijvoorbeeld executeur zijn, zijn wij aangewezen in het testament en als dat niet het geval is kunnen wij als notariskantoor zelf door de erfgenamen ingeschakeld worden om dit allemaal te regelen. Kort samengevat zijn er verschillende opties rondom de afwikkeling van een nalatenschap. Ten eerste kun je ons als executeur benoemen. Een tweede mogelijkheid is om iemand anders als executeur te benoemen, die het vervolgens, indien deze persoon dat wenst, aan ons overdraagt. Of, en dat is de laatste optie, er is geen executeur benoemd en de nabestaanden vragen ons om de nalatenschap af te wikkelen. Denk dan aan het opzeggen van verzekeringen, het beëindigen van abonnementen, het blokkeren van bankrekeningen, maar ook praktische zaken als het leeghalen van de woning of het tijdelijk laten opslaan van spullen van de overledene tot duidelijk is wat er mee gebeuren mag. Maar ook contact opnemen met de uitvaartondernemer, het behandelen van alle facturen die naar het notariskantoor gestuurd mogen worden et cetera horen daarbij. We zijn vanuit Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen dag in dag uit bezig met het afwikkelen van nalatenschappen. Dit betekent dat we samenwerkingen hebben met allerlei instanties.

Executeur kan notariskantoor inschakelen

Wat ook voorkomt is dat mensen de rol van executeur bij nader inzien te zwaar of te ingewikkeld vinden. Ook zij kunnen ons inschakelen om de complete of gedeeltelijke nalatenschap af te wikkelen. Dat gebeurt door het afgeven van een volmacht. Het kan voor een executeur heel prettig zijn om deze back-up te hebben, ook om er zeker van te zijn dat hij of zij aan alle fiscale en juridische verplichtingen voldoet. Zo moet de aangifte erfbelasting binnen acht maanden na het overlijden gedaan zijn. En als dat niet lukt moet er uitstel aangevraagd worden. En voor sommige andere zaken geldt dan weer een termijn van drie maanden.

Geen register met erfgenamen

We horen in onze praktijk ook regelmatig terug dat mensen het idee hebben dat er een register is waarin alle erfgenamen opgenomen zijn. Dat is niet zo. Als een notariskantoor als executeur in een testament wordt benoemd dan zal dat betreffende kantoor altijd contact opnemen met alle erfgenamen. Wanneer een natuurlijk persoon als executeur is benoemd, dan is het maar afwachten of je benaderd wordt. In sommige gevallen zijn er mensen als erfgenaam in een testament opgenomen, zonder dat ze hier weet van hebben.

Uitdagingen rondom het afhandelen van overlijden en testament

Kortom, er zijn best wel wat uitdagingen te benoemen rondom het afhandelen van een overlijden en testamenten. Ook wanneer je zelf als executeur bent opgenomen, is het handig om samen met een notariskantoor te kijken naar waar je verantwoordelijk voor bent en waarvoor niet. Maar wat als er geen vermogen in de erfenis opgenomen is? Of zelfs schulden misschien? We kunnen ons voorstellen dat je graag eens vrijblijvend wilt sparren over dit onderwerp. En dat kan. Een eerste gesprek, fysiek bij ons op kantoor, via Zoom of telefonisch, is altijd gratis en we werken bij voorkeur heel laagdrempelig. We vinden het fijn dat mensen zich op hun gemak voelen en al hun vragen durven te stellen. Voor ons is het dagelijkse kost waar we graag mee aan de slag gaan. En we realiseren ons héél goed dat dat voor onze klanten anders is. Daarom staan we je graag met raad en daad terzijde.

Femke Holvast en Giardella van Eijzeren, beiden jurist bij Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen.