Drie tips bij het kiezen van de juiste rechtsvorm bij samenwerking

Tip 1: Begin op tijd met nadenken over de beste structuur
In de praktijk merken we dat de samenwerking tussen partners vaak al heel intensief is voordat er wordt nagedacht over de beste structuur voor deze samenwerking. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar soms ontstaat er in de samenwerking wrevel die niet zou zijn ontstaan als er op tijd duidelijke afspraken waren gemaakt.

Bespreek daarom in een vroeg stadium jouw verwachtingen en wensen met je samenwerkingspartner. Hoe eerder je nadenkt over een goede rechtsvorm, hoe kleiner de kans op problemen. Bespreek met je partner niet alleen hoe je de samenwerking op dit moment vorm wilt geven, maar denk ook na over toekomstige scenario’s: als blijkt dat het bedrijf snel groeit en een bepaalde omvang krijgt, wat doen we dan?

Tip 2: Betrek mensen met de juiste expertise
De keuze voor de juiste structuur hangt af van vele factoren. Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij professionals. Vaak betrekken ondernemers hun boekhouder of accountant bij hun keuze voor een rechtsvorm. Dit is begrijpelijk, want hij of zij kan de financiële en fiscale consequenties van de gekozen structuur voor je in kaart brengen.

Er zijn echter meerdere aspecten die een rol spelen bij de manier waarop je wilt gaan samenwerken. Een notaris heeft inzicht in het totale pakket van afhankelijkheden waar jouw bedrijf mee te maken heeft. In een oriënterend gesprek met je notaris kan hij of zij aangeven wat zijn toegevoegde waarde kan zijn bij jouw beslissing.

Tip 3: Baseer je besluit op meer dan fiscale aspecten
Vanuit fiscaal oogpunt kiezen veel kleinere ondernemers om binnen een V.O.F. of maatschap samen te gaan werken. Maten of vennoten betalen individueel inkomstenbelasting, waar bij andere rechtspersonen (BV/NV) vennootschapsbelasting wordt betaald. Door de faciliteiten in de Inkomstenbelasting is het fiscaal aantrekkelijker om vooralsnog niet voor een rechtspersoon als samenwerkingsvorm te kiezen.

Er zijn echter meerdere vragen die je zou moeten stellen bij het bepalen van je keuze, zoals:

  • In hoeverre wil ik aansprakelijk zijn voor de schade die door mijn compagnon wordt veroorzaakt? Welke risico’s vind ik acceptabel voor het geval dat onze samenwerking mis zou gaan?
  • Moeten we geld lenen om onze samenwerking verder vorm te geven? Wie stelt deze gelden beschikbaar en wat voor gevolgen heeft dit voor de zeggenschap binnen het bedrijf?
  • Hoe verdelen we de zeggenschap binnen de samenwerking?

De keuze voor de juiste rechtsvorm voor je samenwerking is van veel factoren afhankelijk. Door alle plussen en minnen op een rij te zetten, maak je een gefundeerde keuze die bij je past. Een notaris kan je daarbij helpen. Wil je meer hierover weten, neem dan contact op met een van onze notarissen.

Contact opnemen