Femke: ‘Zo wordt de kinderen in een flexibel testament bijvoorbeeld een relatief hoog erfdeel toegekend. Dat bespaart immers belasting in de toekomst. Want bij een tweede overlijden mag je dat erfdeel aftrekken. Bij het eerste overlijden echter, moet er veel belasting betaald worden omdat het erfdeel van de kinderen zo hoog is. Dus nemen we in datzelfde flexibel testament een clausule op waarmee we het erfdeel van de kinderen lager maken, namelijk ter hoogte van de maximale vrijstelling van de erfbelasting. In gewoon Nederlands: wij maken een duidelijk overzicht voor mensen waaruit helder naar voren komt wat de meest optimale situatie is, kijkend naar de te betalen erfbelasting.’ Giardella: 'Ook zonder testament is het nog mogelijk om voor de kinderen belasting te besparen bij het overlijden van de laatste ouder. Binnen acht maanden na het overlijden van de eerste ouder is het namelijk mogelijk om de erfdelen van de kinderen te verhogen, wat belasting bespaart in de toekomst. Er geldt dus een termijn vanuit de Belastingdienst waardoor het belangrijk is om op tijd naar de notaris te gaan, zodat bepaalde keuzes nog gemaakt kunnen worden. Hoewel er zonder testament nog belasting bespaard kan worden, adviseer ik toch om een flexibel testament op te laten stellen. Met een flexibel testament kun je namelijk naast belasting besparen in de toekomst na het overlijden van de laatste ouder (ook mogelijk wanneer er geen testament is) ook direct belasting besparen na het overlijden van de eerste ouder. En dit laatste is niet mogelijk zonder testament.'

Duidelijk advies leidt tot best passende keuze

Giardella: ‘Door te kiezen voor een flexibel testament kun je echt nog alle kanten op. Wanneer de eerste partner uit het betreffende testament overleden is, en de overgebleven partner komt naar ons kantoor, dan laten we op een begrijpelijke wijze allerlei scenario’s zien. Zo kunnen wij met behulp van een berekeningsmodule bekijken wat we uit het testament gaan gebruiken om de nalatenschap (fiscaal) zo voordelig mogelijk af te wikkelen. We nemen onze klanten mee in een duidelijk advies waarin we laten zien wat fiscaal de beste optie is. Al hoeft dat lang niet altijd de uiteindelijke keuze te bepalen, omdat andere overwegingen, zoals het liquide houden van middelen een belangrijke rol kunnen spelen. Zo kan het vermogen bijvoorbeeld in de woning zitten waardoor het de wens kan zijn om belasting te besparen zodat de woning niet verkocht hoeft te worden.’

Estateplanning ook voor kleinere vermogens

Femke: ‘Eigenlijk ben je op deze manier al deels bezig met estateplanning, vermogensplanning dus. Veel mensen denken dat dit alleen voor grote vermogens is weggelegd, maar dat is niet zo. Bovendien kun je door slim met de uitvoering van je testament om te gaan, of dat nu een flexibel testament is of niet, geld besparen voor jezelf of later voor je kinderen. Zo kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld naar de WOZ-waarde van de woning, maar het bedrag dat wij als notaris op mogen nemen in de akte waarin we ons richten op belastingbesparing, mag gebaseerd zijn op de economische waarde. Deze laatste waarde is hoger dan de WOZ-waarde. Dat is interessant omdat het verschil tussen deze beide waardes voor de kinderen later belastingvrij is.’

‘Ik realiseer me dat dit allemaal vrij technisch klinkt. Wat belangrijk is, is dat je je bewust wordt van het belang van een goed testament en van de mogelijkheden die dit voor jou en je nabestaanden met zich meebrengt’, besluit Femke.

We doen het samen

Wil je meer weten over dit belangrijke onderwerp of vrijblijvend overleggen? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar je bericht. Een eerste gesprek is gratis en we geven je ook graag ons speciaal geschreven boekje mee met daarin instructies voor je nabestaanden.

Overlijden, testamenten, een erfenis verdelen, een nalatenschap afwikkelen, praten over erfbelasting en inkomstenbelasting: het zijn geen leuke onderwerpen, maar ze zijn wel belangrijk om je zaken goed te regelen. Misschien wordt dit emotionele onderwerp wat lichter als je dit kunt zien als een mooi gebaar richting je nabestaanden, omdat je de mensen van wie je het meest houdt zoveel mogelijk ontzorgt. En daar helpen we je, op een persoonlijke, betrokken manier, heel graag bij.