Band tussen stiefouder en stiefkind

Het vormen van een samengesteld gezin kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen, waaronder het opbouwen van een band tussen stiefouder en stiefkind(eren). Dat gaat niet altijd even makkelijk of snel, maar gelukkig zijn er genoeg mensen die wel een liefdevolle relatie met hun stiefkinderen ontwikkelen. Is dat in jouw gezin het geval en wil je dat je stiefkinderen meedelen in de erfenis als jij komt te overlijden? Dan moet je wel iets regelen. Wettelijk gezien erven stiefkinderen namelijk niets.

Naar de notaris

Kortom: heb je stiefkinderen en wil je hen aanwijzen als erfgenamen, zodat ze dezelfde rechten hebben als eventueel eigen kinderen? Dan is het tijd om een bezoekje aan de notaris te brengen. Door jullie wensen vast te leggen in beider testamenten, wordt er fiscaal gezien geen verschil gemaakt tussen je juridische kinderen en je stiefkinderen, mits je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract bent aangegaan

Bescherming voor jou en je erfgenamen

In samengestelde gezinnen zijn de partners vaak gescheiden. Dit roept de vraag op wat er gebeurt als het (stief-)kind dat jouw erfenis ontvangt, komt te overlijden. Zonder de juiste regelingen kan het geld zelfs naar je ex-partner gaan, iets waar maar weinig mensen op zitten te wachten. Deze situaties kunnen echter ook worden opgenomen in een testament. Houd er rekening mee dat een minderjarig kind geen testament kan opstellen, dus is het de taak van de ouder om dit vast te leggen.

Meer weten?

Heb je vragen over het regelen van je testament? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin we je vragen beantwoorden en adviseren over jouw specifieke situatie.

Ilsha Thümann, notarisklerk bij Sauer en Oonk Adviseurs en Notarissen