Zonder levenstestament

Stel, je bent gehuwd of samenwonend, en een van jullie – of beiden – raakt wilsonbekwaam of komt te overlijden. Als je dan niet in een levenstestament hebt laten vastleggen wie jouw gevolmachtigde is, dan moeten de erfgenamen naar de rechter om een bewindvoerder aan te laten wijzen. Nu zijn rechters geen enge mensen, maar de rechtbank biedt ook niet echt het warme vangnet waar je op dat moment behoefte aan hebt. Hoe je het ook wendt of keert, het is een kille en koude omgeving. Liever laat je het niet zo ver komen dat je nabestaanden naar de rechtbank moeten.

Ons kent ons

Overigens komt dit scenario steeds vaker voor. Ooit kon je nog wel met je wilsonbekwame vader of moeder gearmd de bank binnenlopen en hopen dat de bankdirecteur wel even een oogje dicht zou knijpen bij het zetten van de handtekening. Alles onder het mom van ‘ons kent ons’. Die tijden zijn voorbij. Probeer alleen maar eens voor een familielid een telefoonabonnement te regelen. Je kunt vandaag de dag niet meer zo eenvoudig handelen namens een ander. De hele privacywetgeving maakt het nog belangrijker dat je vooraf alles goed en gedegen regelt, veel meer nog dan vroeger.

Verantwoording afleggen voor elke uitgave boven 1500 euro.

De noodzaak om je wensen vast te leggen in een levenstestament geldt voor arm en rijk – denk bijvoorbeeld maar aan je medische wensen –, maar voor vermogenden is er nog een extra reden. Via een levenstestament geef je iemand anders de bevoegdheid om jouw bankzaken te regelen. Doe je niets en laat je de rechter een bewindvoerder benoemen, dan moet diegene elk jaar verantwoording afleggen aan de rechter voor uitgaven van meer dan 1500 euro. Ook de echtgenoot van de onderbewindgestelde is met handen en voeten gebonden. Immers, als je in gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan treft die machtigingsplicht ook je partner. Je moet je huishoudboekje laten zien en voor elke uitgave boven de 1500 euro met de spreekwoordelijke billen bloot.

Woning onder de kerstboom?

Dan komt nog het grootste issue. De kans dat je als vermogende in de toekomst veel inkomstenbelasting en een hoge zorgbijdrage moet gaan betalen is vrij reëel. Reden genoeg om een – grote – schenking te willen doen aan je kinderen. Als er geen levenstestament is, moet je die vraag aan de rechter voorleggen. De rechter zal die vraag beantwoorden met een wedervraag: was jij gewend om je kinderen jaarlijks een woning of een tonnetje te schenken onder de kerstboom? Als het antwoord nee is, dan zal de rechter er niet mee akkoord gaan. Dan heb je een vermogen dat op slot staat en dat meegaat in dat koude kille kamertje van het zorgcentrum en waar maar twee aftrekposten gelden: de zorgkosten en de jaarlijkse belastingen.

Levenstestament als gereedschapskist

Door een levenstestament op te stellen bepaal je zelf wie je vertrouwenspersoon is, zodat niemand naar de rechter hoeft. Bepaal zelf of en wat er geschonken mag worden. Mogen je nabestaanden alvast een deel van jouw bezit krijgen voor je je ogen gesloten hebt, zonder dat je zelf berooid van je laatste cent achterblijft? Of neem je juist in je levenstestament op dat iedereen van jouw vermogen af moet blijven tot je komt te overlijden? De keuze is aan jou, maar als je de toekomst maar mee laat spelen in je gedachtevorming op dit moment. Zie het als een soort draaiboekje, een gereedschapskist voor de toekomst, waarin heldere instructies op je vertrouwenspersoon liggen te wachten.

Rode draad tussen nu en het moment van overlijden

In de praktijk zien we dat er misschien wel meer fiscale voordelen behaald worden met een levenstestament dan met een testament. Hoe vaak komt het voor – als je de situatie neemt van de twee echtgenoten of twee partners – dat het hele vermogen nog intact is, op het moment dat de laatste van de twee de ogen sluit? Dat gebeurt heel weinig. Een goed testament is belangrijk, maar het levenstestament is eigenlijk de rode draad tussen nu en het moment van overlijden.

Meer weten?

Leg je wensen vast in een levenstestament. Wil je eens verder praten over wat je precies vast wilt en kunt laten leggen? Neem vandaag nog contact met ons op!