Een positieve ontwikkeling rondom de € 106.671 die u belastingvrij mag schenken voor de aankoop van een woning (ook wel ‘jubelton’ genoemd) of aflossing van een hypotheek. Leg uw schenking vóór 31 december 2022 vast bij Sauer en Oonk! Dan hoeft de daadwerkelijk besteding van het geld pas in 2023 of 2024 plaats te vinden.

Wat was de jubelton ook al weer?
Via de jubelton mocht u (ruim) een ton belastingvrij schenken aan iemand voor de aankoop van een woning. De overheid hoopte zo dat mensen sneller een woning gingen kopen.

Jubelton in 2023 nog maar een kwart + in 2024 afgeschaft
De overheid vindt deze maatregel nu achterhaald. In 2023 mag u nog maar een kwart van de jubelton (€ 27.231) belastingvrij schenken voor een huis. In 2024 wordt deze schenking helemaal afgeschaft. 

Uitzondering! Verlenging van de jubelton in 2023 en 2024
Er is een interessante uitzondering. Als u nú nog niet voldoet aan de voorwaarden van de schenking maar binnen één of twee jaar wél, dan kunt u de besteding uitstellen maar wél in 2022 alvast vastleggen. Dit is een interessante optie in onder meer onderstaande situaties:

  • Uw kind/kleinkind/neef/nicht is ouder dan 18. Hij of zij is op zoek naar een woning maar de koop zal op z’n vroegst pas volgend jaar plaatsvinden. Door de schenking vast te leggen in 2022, kan de verhoogde vrijstelling ook in 2023 en 2024 nog worden benut.

  • U denkt er over na om uw woning in 2023 of 2024 te gaan verkopen om kleiner te gaan wonen en een deel van de opbrengst te schenken aan uw kinderen/kleinkinderen of andere personen. Door de schenking vast te leggen in 2022, kan de verhoogde vrijstelling ook in 2023 en 2024 nog worden benut
  • Mogelijk verhuist u in 2023 of 2024 naar een zorginstelling. In deze instellingen worden inwoners met hoge vermogens zwaar belast; uw eigen bijdrage kan oplopen tot € 2.500 per maand. Nú een schenking vastleggen kan dus zinvol zijn om in 2023 en 2024 uw vermogen te verminderen zonder betaling van schenkbelasting.
  • Heeft u een ernstige ziekte en verwacht u helaas binnen twee jaar te overlijden, dan kan het zinvol zijn om de schenking vast te leggen. U ontloopt daarmee schenk- en erfbelasting. 

Sauer en Oonk Adviseurs en Notarissen kan de uitgestelde schenking juridisch voor u in orde maken. En als de voorgenomen aankoop/verkoop van de woning (zie voorbeelden) of aflossing hypotheek toch niet doorgaat in 2023 of 2024, wordt de schenking op een veilige manier 'teruggedraaid' door de juiste formulering in de akte. Zo loopt u geen risico op fiscale naheffingen van de Belastingdienst, aldus Antonie Jacobse, notaris bij Sauer en Oonk Adviseurs en Notarissen.

Interesse in of vragen over de uitgestelde schenking? Neem vandaag nog contact met ons op!