In alle rust een oriënterend gesprek

Wanneer iemand belt dat zijn of haar partner, vader of ander familielid is overleden, dan plannen we sowieso een gesprek in. Vervolgens raadplegen wij allerlei registers die mensen zelf niet kunnen raadplegen. Zo weet men bijvoorbeeld niet altijd of er een testament is opgemaakt. In alle gevallen is het noodzakelijk om een afspraak bij de notaris in te plannen, ik kan eigenlijk geen situatie bedenken waarin dit niet nodig is. Onze kosten wegen vrijwel altijd op tegen de kosten van de nalatenschap. Wanneer je bijvoorbeeld erfgenaam bent en er zijn schulden, dan adviseren wij beneficiair te aanvaarden. In dat geval zullen onze kosten misschien wel hoger zijn dan de bezittingen maar ben je wél beschermd tegen de schulden in een nalatenschap.

De inhoud van een dergelijke afspraak

Wat doen we dan in zo’n afspraak? Als er een testament is dan wordt dit bekeken. Bovendien geldt voor elk testament dat dit ook uitgevoerd moet worden. En de meeste mensen hebben ook hele praktische vragen, zoals wat men met de auto moet doen. Of er zijn vragen over het wel of niet bellen van de bank, het opstellen van de belastingaangifte of het aanpassen of opzeggen van de verzekeringen. Kortom, naast de emotionele situatie waarin mensen zich bevinden, komen er vaak ook praktische vragen naar voren waarop men graag een antwoord wil. Dat is voor mij meteen ook de kern van mijn verhaal: ga naar de notaris, die checkt alles wat voor jou van belang is, geeft je daarin een advies en regelt (wanneer jij dat wilt) ook alles wat er geregeld moet worden. Dat kan gaan om het opstellen van een verklaring van erfrecht tot het afwikkelen van de complete nalatenschap.

Aangifte erfbelasting: relatief onbekend

Ook zijn veel mensen niet op de hoogte van het feit dat er een aangifte erfbelasting plaats moet vinden. Men verwart dit nogal eens met de aangifte inkomstenbelasting. Een dergelijk gesprek bij de notaris is dus vooral een mogelijkheid om in een zo ontspannen mogelijke sfeer op een rijtje te zetten om te zien wat er gedaan moet worden. En of je dit uiteindelijk door de notaris laat doen of zelf uitvoert is volledig je eigen keus. Zoals gezegd kan het uit handen geven van de afwikkeling van de nalatenschap puur gaan om het opstellen van een verklaring van erfrecht, maar ook tot in detail geregeld worden. Dan schrijven wij de instanties aan, zoals verzekeringsmaatschappijen en helpen we mensen in een voor hun moeilijke tijd van A tot Z. Ook kijken we, wanneer er sprake is van een flexibel testament, naar de beste manier om dit uit te voeren. In een voorgaand blog hebben we uitgebreid stilgestaan bij alle ins en outs van een dergelijk testament. Hoeveel tijd dit gesprek kost hangt echt af van de situatie. Met sommige mensen zijn we in een kwartiertje klaar en wordt er alleen een verklaring van erfrecht opgemaakt, en met anderen zijn we zo een uur verder en volgen er nog nieuwe afspraken.

Op welke termijn na overlijden contact opnemen met notaris?

Daar is er wel eens onduidelijkheid over. Sommige mensen denken dat dit heel snel moet, zij bellen soms al een dag na het overlijden. Dat is echt niet nodig. De meeste mensen nemen een weekje na de uitvaart contact op en dat is prima. Maar ook als er later contact op wordt genomen is dat geen probleem, waarbij ik wel op wil merken dat er beter geen maanden verstrijken omdat sommige zaken binnen een bepaalde termijn geregeld moeten worden. Alleen in gevallen waarin iemand overlijdt terwijl er geen kinderen zijn en er kosten voor de uitvaart gemaakt moeten worden, kan het prettig zijn om eerder contact op te nemen. Al mag dat natuurlijk altijd, ook voor de uitvaart, mocht iemand dat geruststellend vinden.