phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Negatieve rente, wat betekent dat voor u?

Negatieve rente, wat betekent dat voor u?

Negatieve rente, wat betekent dat voor u?

Door de huidige lage rentetarieven ontvangen spaarders bijna geen rente meer over hun spaartegoed. Dit komt omdat de banken zelf geld moeten betalen over hun spaartegoed bij de Europese Centrale Bank. Die negatieve rente rekenen sommige banken inmiddels door aan hun klanten.

Als notariskantoor hebben we veel geld van particulieren, bedrijven en instellingen op onze kwaliteitsrekening staan. Wij beheren immers de waarborgsommen voor de overdracht van huizen, erfenissen, koopsommen en andere depotgelden. De banken gaan de komende maanden ook negatieve rente doorberekenen over dat geld. Wat gebeurt er als de banken negatieve rente gaan rekenen over geld dat u op de rekening van ons als notaris heeft gestort? Wij gaan deze negatieve rente aan u doorberekenen. Als notaris zijn wij een neutrale partij die geen financieel voor- of nadeel van rente over de derdengelden mag hebben.

Alle bankrekeningen waarop wij geld bewaren voor klanten ["derdengeldenrekening" of "kwaliteitsrekening"] worden aangehouden bij de Rabobank. Met ingang van 1 juli 2020 wordt door deze bank een negatieve rente van 0,5% per jaar in rekening gebracht over het saldo vanaf 1 miljoen euro op onze bankrekeningen [er staat alle dagen meer dan dat bedrag op onze derdengelden rekeningen]. Deze rente wordt aan ons per kwartaal in rekening gebracht. Wij gaan de aan ons in rekening gebrachte rente, zoveel mogelijk in rekening brengen bij degene die recht heeft op het geld. Daar zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld bij de koop van een huis.

De toezichthouder op het notariaat [het BFT] stelt dat er geen winst mag worden gemaakt en controleert daarop.

Er zijn verschillende situaties denkbaar. Deze gelden zowel voor lopende, als voor nieuwe zaken vanaf 1 juli aanstaande. De rente wordt op dagbasis verrekend.

Geld in nalatenschappen

In de loop van de afwikkeling van een nalatenschap komen er gelden binnen en gaat er geld uit. De rente wordt aan de hand van de financiële administratie in rekening gebracht, dus elke verandering in de gelden van de nalatenschap verandert ook de hoogte van de rente, net als bij een normale bankrekening waar rente wordt vergoed of in rekening wordt gebracht.

Depotgelden in verband met aankoop onroerend goed

Bij de aankoop van een huis wordt, als dat is afgesproken, een waarborgsom gestort van 10%. Over dit bedrag wordt rente berekend vanaf de datum van storting tot enkele dagen [3] na de ondertekening van de akte. Voor de overige 90% van de koopsom geldt hetgeen hierna is vermeld.

Andere depotgelden

Er kan een andere reden zijn, zakelijk of particulier, om een bedrag in depot te laten staan. Bijvoorbeeld voor de oplossing van een geschil tussen partijen, waar de beslissing over wie het geld toekomt, later valt. Daar wordt de rente in rekening gebracht over de periode dat het depot is aangehouden, aan degene aan wie het geld wordt uitgekeerd.

Geldverkeer bij aankoop van een huis

Bij de koop van een huis is er rondom de datum van overdracht veel geldverkeer. Koopsom, kosten, belastingen, hypotheekgelden en eventueel privégeld. Dit geldverkeer vindt praktisch en wettelijk gezien nooit op één dag plaats. Op zichzelf is de rente per dag per betaling niet schokkend maar op jaarbasis gaat het om tienduizenden euro's. Het handmatig uitrekenen kost meer dan het oplevert. Daarom wordt per transactie aan de koper negatieve rente in rekening gebracht over vijf dagen. Dus ongeacht of er tussen datum overdracht en uitbetalen een weekeind of een feestdag zit, of de hypotheekgelden of privé-geld te vroeg wordt overgemaakt. Als gezegd is onze toezichthouder alert [net als de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond] op de juiste wijze van doorberekenen. Indien nodig passen we die ook aan. Om het tastbaar te maken: bij een koopsom van €300000 wordt bij de koper in rekening gebracht: [5/365 * 0,5% x300000=] €20,55.

Meer weten?

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen