Geen levenstestament? Knap lastig!

Als je vooraf geen levenstestament opstelt dan kan het nog knap lastig worden om zaken goed te regelen. Bijvoorbeeld omdat het niet eenvoudig is om het huis van de dementerende moeder te verkopen zodat er geld vrijkomt. Terwijl moeder wél in een duur verzorgingshuis terechtkomt. Meestal zelfs jarenlang.

Weet jij wat je partner écht wil?

Denk ook aan medische beslissingen zoals wel/niet reanimeren. Of aan ethische vragen: weet jij wat je partner wil als hij of zij in een langdurig coma raakt? Dit kun je nauwkeurig beschrijven in een levenstestament. Dan help je je naasten om de beste beslissing te nemen over jou als je dit zelf niet meer kunt.

Rechter geeft niet altijd toestemming

Als je geen levenstestament opstelt dan zullen jouw naasten bij elke grote beslissing toestemming van de rechter nodig hebben. Toestemming die een rechter meestal niet geeft omdat deze altijd kijkt naar het belang van de cliënt. Het verkopen van een woning om geld vrij te maken zal wellicht nog wel lukken. Je ziet dan bijvoorbeeld dat iemand een groot vermogen op een bankrekening heeft staan. Terwijl dat bedrag beter geschonken kan worden aan de kinderen om een hoge zorgbijdrage te voorkomen. Maar helaas: als er geen levenstestament is opgesteld, dan zal dat lastig worden. Ook omdat de rechter het doen van schenkingen om het vermogen te verlagen, vanuit juridisch perspectief in de meeste gevallen niet als het belang van de cliënt ziet. Grote beslissingen nemen wordt, voor jouw naasten, daarmee bijzonder lastig. En dat betekent dan weer dat je, terwijl je dat waarschijnlijk wel gewild had, niet vrij over je geld kunt beschikken.

Levenstestament geeft rust

Kort samengevat: het opstellen van een levenstestament geeft je rust in situaties waarin je dit het meest nodig hebt. Als iemand door omstandigheden zelf niet in staat is om beslissingen te nemen, dan kunnen de naasten dat doen.

Fit en gezond? Stel een levenstestament op!

In de praktijk zien we vaak dat mensen het opstellen van zo’n akte voor zich uitschuiven. Niet handig, want op een later tijdstip is het wellicht niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld omdat iemand geestelijk niet meer helder genoeg is. Dan mag de notaris er zelfs niet meer aan mee werken.

Benoem je notaris als gevolmachtigde

Tot slot is het goed om te weten dat je ook in een levenstestament een notariskantoor als gevolmachtigde kunt benoemen. Net zoals je ons tot executeur kunt benoemen in een flexibel testament.

Even overleggen?

Je ziet het: het juiste moment om een levenstestament op te stellen is nú. Wil je er meer over weten? Bel ons dan. We kijken uit naar je bericht.