Verschillende rechtsvormen

Er zijn verschillende rechtsvormen. Bepaalde rechtsvormen, zoals een bv, een stichting of vereniging, zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, inclusief eigen rechten en plichten. Wil je die oprichten, dan is een bezoek aan de notaris vereist. Andere rechtsvormen, zoals maatschappen, vof’s en eenmanszaken, zijn vormvrij. Wil je die oprichten, dan is de tussenkomst van een notaris niet nodig. Wel is het verplicht om deze in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Belastingen

De keuze voor een rechtsvorm heeft ook consequenties voor de te betalen belastingen. Bij personenvennootschappen, zoals maatschappen en vof's, maar ook bij eenmanszaken, heb je te maken met inkomstenbelasting, bij bv’s bijvoorbeeld heb je te maken met vennootschapsbelasting. In het begin van je ondernemerschap kan het voordelig zijn om te kiezen voor een vof of een eenmanszaak. Maar ga je meer winst realiseren, dan kan het voordeliger zijn om je onderneming in te brengen in een bv, zodat je vennootschapsbelasting gaat afdragen. Om dit uit te zoeken neem je in beginsel contact op met een accountant of fiscalist. Tijdens het behandelen van je dossier schakelen ook wij regelmatig met accountants en fiscalisten om uit te zoeken wat voor jou fiscaal het gunstigste is.

Aansprakelijkheid

Ook moet je aandacht schenken aan aansprakelijkheid. Bij een bv ben je in beginsel niet aansprakelijk met je privévermogen, uitzonderingen daargelaten, zoals bijvoorbeeld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur of overtreding van de activiteitenomschrijving. Bij maatschappen, vof's en eenmanszaken ben je in beginsel ook in privé aansprakelijk voor schulden uit de onderneming.

"Omzetten" van rechtsvormen

Zoals ik hiervoor al omschreef is het soms - fiscaal - voordeliger om in beginsel te kiezen voor een eenmanszaak, vof of maatschap en deze op een later moment in te brengen in een nieuw op te richten bv. Een accountant of fiscalist kan je hiermee helpen. Voor de notariële akten – de akte van oprichting van de bv en de akte van inbreng van de onderneming – kom je bij ons. Men spreekt vaak van het omzetten van de rechtsvorm, maar in werkelijkheid wordt de onderneming voortgezet door de nieuw op te richten bv en houdt de eenmanszaak, vof of maatschap op te bestaan. Een interessant maar ingewikkeld onderwerp dus. Het is belangrijk om je hier goed over te laten informeren omdat je te maken hebt met een hele andere rechtsvorm, en dus ook met andere rechten en plichten.

Denk vooral goed na over de rechtsvorm

Als je besluit te gaan ondernemen, is het belangrijkste vraagstuk: in welke rechtsvorm wil je de onderneming gieten? Is dat een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals de bv of de nv, of niet? Kies je voor een personenvennootschap? Je kunt ook als personenvennootschap beginnen, dat is vaak wat goedkoper en vereist ook geen bezoek aan de notaris. Daarentegen kan het in sommige gevallen, gelet op de beperkte aansprakelijkheid of op grond van fiscale overwegingen, aantrekkelijk zijn om een bv op te richten.

Meer weten?

Je kunt bij ons voor van alles terecht op het gebied van ondernemingsrecht. We helpen je graag bij bijvoorbeeld het oprichten van een bv, stichting of vereniging, de levering van aandelen of de inbreng van je onderneming in een bv. Heb je nog vragen over ondernemingsrecht? Heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.