Afwikkeling van de nalatenschap

Iedereen heeft de mogelijkheid om in zijn of haar testament een of meerdere executeurs te benoemen. Een executeur kun je zien als een regelaar of uitvoerder die zorgdraagt voor een goede afwikkeling van de nalatenschap. Dit kan een erfgenaam zijn, maar kan ook een willekeurig ander persoon zijn. Je kunt ook een medewerker van een notariskantoor als executeur benoemen of bijvoorbeeld een stichting die speciaal daarvoor is opgericht, zoals Stichting Sauer & Oonk Beheer & Executele (stichting Sober).

Verzeker een soepele afwikkeling en vermijd conflicten

Erfgenamen kunnen de bevoegdheid van de executeur niet doorkruisen. Daarom is het altijd aan te raden om een executeur te benoemen, ongeacht of het een erfgenaam is, een willekeurig ander persoon of een notariskantoor. Dit brengt niet alleen rust voor je nabestaanden in een emotioneel zware tijd, maar het voorkomt ook conflicten. Bovendien zorgt het benoemen van een executeur ervoor dat derden maar met één persoon zaken hoeven te doen: de executeur. Zonder een executeur zijn erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap, tenzij er sprake is van wettelijke verdeling. Dit is het geval indien een gehuwd of geregistreerd partner overlijdt en deze persoon een echtgenoot én minimaal één kind achterlaat.

De taken en verantwoordelijkheden van een executeur

Als executeur heb je diverse taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Het regelen van de uitvaart.
 • Het zorgen voor een geschikt onderkomen voor eventuele huisdieren van de overledene.
 • Het beheren van de nalatenschap en het voldoen van de schulden van de overledene.
 • Het informeren van alle betrokken instanties over het overlijden van de erflater en het opzeggen van deze abonnementen, verzekeringen en diensten.
 • Het verkopen van goederen indien dit noodzakelijk is om schulden van de nalatenschap te voldoen.
 • Het voldoen van de legaten.
 • Het opmaken van een boedelbeschrijving waarin de bezittingen en schulden van de erflater worden weergegeven, wat helpt bij het beoordelen van het vermogen van de nalatenschap en het verschaffen van inzicht aan de erfgenamen.
 • Het beantwoorden van vragen van de erfgenamen over de nalatenschap en het verstrekken van benodigde documentatie, waarbij de executeur een informatieplicht heeft jegens de erfgenamen.

Wanneer is een executeur extra belangrijk?

Er zijn natuurlijk ook situaties waarin een executeursbenoeming extra belangrijk is:

 • Als je alleenstaand bent en geen kinderen – meer – hebt.
 • Als je weet dat je erfgenamen een moeilijke onderlinge verhouding hebben en je wilt ze behoeden voor de gezamenlijke afwikkeling van de nalatenschap.
 • Als je erfgenamen minderjarig zijn.
 • Als je veel erfgenamen hebt of veel bezittingen en vermogen hebt.
 • Als je een goed doel als erfgenaam hebt.
 • Wanneer je legaten in je testament opneemt. Een legaat is een bepaald goed of geldbedrag dat aan een specifiek persoon of bedrijf wordt nagelaten.

Speciale aandacht voor de erfbelasting

Als executeur ben je verplicht zorg te dragen voor de aangifte erfbelasting. Dit zien veel mensen als de meest spannende taak van een executeur, aangezien je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent als je hierin tekortschiet. Het is daarom sterk aan te raden om dit door een specialist te laten verzorgen, zoals een notariskantoor. Dan ligt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de specialist.

Verantwoording afleggen

Tenslotte is het ook belangrijk dat een executeur rekening en verantwoording aflegt aan de erfgenamen over de uitgevoerde werkzaamheden als executeur. Op deze manier kunnen de erfgenamen controleren of hij zijn taken naar behoren heeft vervuld.

Wanneer eindigt de taak van de executeur?

De taak van de executeur eindigt doorgaans wanneer alle bovenstaande taken zijn afgerond. In het testament kan ook worden bepaald dat de taak eindigt na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een bepaald aantal maanden. Verder eindigt de taak van de executeur ook als hij – of zij – komt te overlijden, in de schuldsanering belandt, failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, of onder bewind wordt gesteld.

Meer informatie?

Een executeur kan altijd onze hulp inroepen of het nu voor het laten opstellen van een verklaring van erfrecht is of voor het sparren over uitdagingen waar je als executeur mogelijk tegenaan loopt. Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Hilbert, notarieel jurist bij Sauer & Oonk