Over open communicatie en kwetsbaarheid

‘Opvallend genoeg worden mensen soms als executeur in een testament opgenomen, zonder dat ze hiervan op de hoogte zijn. Het is dan maar afwachten of iemand deze rol accepteert wanneer de situatie zich voordoet. Soms zeggen mensen 'nee' tegen het executeurschap. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand het niet ziet zitten of op het moment dat het overlijden zich voordoet zelf in een drukke fase van zijn of haar leven zit. Bovendien stelt de rol van executeur wel degelijk wat voor, want je moet aan bepaalde eisen voldoen zoals bijvoorbeeld het tijdig (laten) verzorgen van de aangifte erfbelasting’, aldus Giardella. ‘Daarnaast is het opnemen van een executeur als natuurlijk persoon redelijk kwetsbaar. Want wat als de vriendschap overgaat? Of er onenigheid met dat familielid ontstaat? Je kunt er ook voor kiezen om een natuurlijk persoon in je testament op te nemen en een notariskantoor als back-up. Sowieso is het benoemen van een executeur wel aan te raden, want als dat niet gebeurt moeten de erfgenamen gezamenlijk akkoord geven voor het afwikkelen van de nalatenschap. Je kunt je voorstellen dat het er niet gemakkelijker op wordt op het moment dat je met meerdere personen besluiten moet nemen. En dan gaat het ook nog over geld, in de regel niet het meest gemakkelijke onderwerp.’

Beheer wordt uitgevoerd vanuit aparte stichting

‘Wanneer mensen ons notariskantoor als executeur benoemen, dan voeren wij dit uit vanuit een aparte stichting. Dit geeft je de garantie op een goede afhandeling, omdat er niet een specifieke notaris maar een complete stichting wordt benoemd. Want wat als de notaris die je als executeur benoemt met pensioen gaat of vanwege andere oorzaken niet meer werkzaam is binnen het kantoor? Daarom werken we vanuit Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen bewust met een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting: Stichting Sauer & Oonk Beheer & Executele..’

Aparte uitvaartexecuteur benoemen mogelijk

‘Wat veel mensen, tot slot, niet weten is dat je naast de executeur, ook een aparte uitvaartexecuteur kunt benoemen in je testament. Hij of zij regelt dan je begrafenis en alles wat daarmee samenhangt terwijl de executeur (dat zou dan een notariskantoor kunnen zijn) verantwoordelijk is voor een professionele afhandeling van alle financiële en juridische zaken.’

Ontzorg je nabestaanden zoveel mogelijk

‘Door het opstellen van je testament met daarin een executeur en uitvaartexecuteur ontzorg je je nabestaanden zoveel mogelijk in een emotioneel zware tijd. Bovendien is een notariskantoor altijd professioneel en onafhankelijk en dat kan in sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer er op persoonlijk vlak zaken spelen in de familie, gewenst zijn. Je kunt het dan, bij leven, in vertrouwen loslaten’, besluit Giardella.

Boekje met instructies voor nabestaanden beschikbaar

Ken je het boekje ‘Instructies voor mijn nabestaanden’ al? Het is een boekje waarin je je wensen kunt noteren voor na je overlijden. Het helpt je nabestaanden enorm om de begrafenis, crematie en nalatenschap te regelen op de manier zoals jij die wenst. We geven het je graag mee, bijvoorbeeld bij een afspraak om een testament op te stellen. We realiseren ons dat dit geen prettig onderwerp is, toch is het aan te raden eens over dit onderwerp na te denken op een gepast moment, eventueel samen met je naasten. Overweeg je ook  om een executeur te benoemen, neem dan gerust contact met ons op.