Better safe than sorry!

Update: 22 juni '21

Net als ieder ander zijn ook wij blij met de aangekondigde versoepelingen per 26 juni aanstaande. Helaas kunnen we op dit moment nog niet alle verruimingen faciliteren. Nog niet al onze notarissen en medewerkers zijn volledig gevaccineerd en in de spreekkamers kunnen we de 1,5 meter niet garanderen als het aantal bezoekers toeneemt. Om deze reden is het tot nadere berichtgeving niet mogelijk om onze genomen maatregelen te verruimen en hanteren we voorlopig nog onderstaande maatregelen: 

Het is u vast niet ontgaan maar in de strijd tegen het Coronavirus en om de gezondheid van onze cliënten waar mogelijk te waarborgen, hebben wij ook de nodige maatregelen getroffen.

Wat betekent dit voor u?

  • Wij zullen afspraken zoveel mogelijk telefonisch proberen te houden.
  • Bij twijfel over uw gezondheid blijft u dan alstublieft thuis en neem contact op met één van onze medewerkers.
  • Voor het ondertekenen van akten zullen wegwerp pennen gebruikt worden. Tevens wordt er tijdelijk geen koffie of thee aangeboden.
  • Wij achten het verstandig om het aantal aanwezige personen bij een afspraak tot een minimum te beperken. Daarom vragen wij u om makelaars, verwijzers, tussenpersonen, adviseurs en eventuele andere betrokkenen zo veel mogelijk thuis te laten.  
  • Wij vragen u om de wachtruimte zo min mogelijk te gebruiken. Zo kort mogelijk voor de afspraak te arriveren en het kantoor zo snel mogelijk weer te verlaten.
  • Personeel zal tot nader orde zoveel mogelijk vanuit huis werken. Ondanks alle maatregelen zijn wij goed te bereiken per telefoon en e-mail!

Indien u vragen heeft, neemt u gerust contact met ons op!

Volmachten en legalisaties
Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verminderen, zullen wij voorlopig geen handtekeningen meer op kantoor legaliseren. Wij zullen gebruik maken van audiovisuele verbindingen om cliënten te identificeren, na te gaan of deze cliënt inderdaad de bewuste volmacht heeft afgegeven en de inhoud en gevolgen hiervan begrijpt.

Vastleggen
Wij moeten deze andere werkwijze uiteraard wel goed vastleggen in het dossier. Op deze wijze is een legalisatie van de handtekening op de volmacht niet nodig en wordt het contact tussen de notarissen en cliënten zoveel mogelijk vermeden.

Thuishulp
Wij snappen dat de huidige tijd kan zorgen voor veel extra vragen en een gevoel van onzekerheid. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen helpt klanten zonder dat fysiek contact noodzakelijk is met ‘Persoonlijke hulp op afstand’!
Dus zonder huisbezoek of hulp van familieleden. Het kan ook zonder computer, gewoon alles per post en telefoon. Voor bijvoorbeeld vragen over uw administratie of hulp bij uw (levens)testament. Meer weten over de mogelijkheden?

Bel Sauer & Oonk