Zuiver aanvaarden: Neem alle bezittingen – inclusief de schulden – over

Als je ervoor kiest om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, accepteer je alle bezittingen en schulden zoals ze zijn. Dit betekent dat je ook persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden die niet uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Als de schulden de waarde van de bezittingen overstijgen, moet je deze uit je eigen vermogen voldoen. Het is essentieel om volledig op de hoogte te zijn van de administratie voordat je deze keuze maakt. Zuiver aanvaarden kan risicovol zijn. Tenzij je alle ins en outs kent, zoals wanneer je bijvoorbeeld de administratie van je ouders hebt beheerd voor ze overleden, kun je beter terughoudend zijn.

Beneficiair aanvaarden: Bescherm jezelf tegen schulden

Beneficiaire aanvaarding is een veilige manier om een nalatenschap te aanvaarden. Als er een positief saldo is, blijft er dus een te verdelen erfenis over. Mocht er een negatief saldo zijn door schulden, dan ben je in dit geval niet persoonlijk aansprakelijk en schuldeisers kunnen niet bij jou aankloppen voor betaling. Deze vorm van aanvaarding vereist extra stappen, bijvoorbeeld het indienen van een boedelbeschrijving bij de rechtbank of de notaris. Hoewel aan beneficiair aanvaarden extra kosten zijn verbonden, biedt het je ook aanzienlijke bescherming. In sommige gevallen vereist de wet dat je beneficiair aanvaardt, zoals bij minderjarigen, personen onder curatele, faillissementen en goede doelen. Als je goed beschermd wilt zijn, is dit de beste keuze.

Verwerpen: Afstand doen van de erfenis

Soms kiest een erfgenaam ervoor een nalatenschap te verwerpen. Dit kan te maken hebben met – verstoorde – familiebanden, maar het kan ook een financiële overweging zijn. Stel dat je als ouder in een verzorgingstehuis verblijft en je wilt zo veel mogelijk vermogen aan je kinderen geven. In zo'n geval kan het verwerpen van de erfenis ervoor zorgen dat een groter deel naar de kinderen gaat. Verwerpen moet ook worden ingeschreven bij de rechtbank en dit brengt ook extra kosten met zich mee.

Win eerst advies in

Als je na het overlijden al handelingen verricht die duiden op het aanvaarden van de erfenis, zoals het verdelen van bezittingen, kan dit worden beschouwd als een zuivere aanvaarding door gedrag. Daarom is het belangrijk om terughoudend te zijn in je handelen. Het is verstandig om de drie keuzes open te houden totdat je advies hebt ingewonnen bij een notaris. Het aanvaarden van een nalatenschap is een persoonlijke keuze die je zorgvuldig moet overwegen. Een notaris kan een risicoanalyse uitvoeren en je helpen bepalen welke keuze de beste is in jouw specifieke situatie.

Meer weten?

Als erfgenaam sta je voor belangrijke keuzes bij het aanvaarden van een nalatenschap. Neem de tijd om je goed te laten informeren voordat je een beslissing neemt. Bij Sauer & Oonk staan we klaar om je te helpen met al je vragen en om je door het proces te begeleiden. Of je nu behoefte hebt aan juridisch advies of gewoon meer informatie wilt, neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.